treść strony

Zgłoś projekt do Konkursu Europejskiego 2022!

Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 29 listopada 2021 roku. Udział w konkursie mogą wziąć tylko projekty z Europejską Odznaką Jakości przyznaną w dowolnym roku trwania projektu eTwinning, ale projekty mogą brać udział w konkursie tylko raz.

 • fot. Fotolia

Zgłoszeniem jest europejski projekt partnerski eTwinning, w którym biorą udział szkoły z różnych krajów, wykorzystujące do współpracy technologie ICT. Zgłoszenia są wysyłane poprzez kliknięcie w link dostępny na eTwinning Live (zakładka Projekty).

Projekt można zgłosić w następujących kategoriach konkursowych:

 • Uczniowie w wieku do 6 lat,
 • Uczniowie w wieku 7-11 lat,
 • Uczniowie w wieku 12-15 lat,
 • Uczniowie w wieku 16-19 lat,
 • Nowa kategoria: Kształcenie i szkolenie zawodowe.

Uwaga: jeżeli projekt obejmuje więcej niż jedną kategorię wiekową, twórcy projektu będą musieli jednogłośnie wybrać kategorię, w której chcą uczestniczyć.

Oceniający wezmą pod uwagę kryteria, pokrywające się z kryteriami przyznawania Krajowych Odznak Jakości:

 • Innowacja pedagogiczna: elementy decydujące o większej innowacyjności i kreatywności treści i celów, podejścia, ćwiczeń i metodologii, wyników końcowych, rozpowszechnienia i publikacji.
 • Integracja z programem nauczania: osadzenie projektu w istniejącym programie nauczania.
 • Współpraca między szkołami partnerskimi.
 • Wykorzystanie technologii: metody wychodzące poza wymianę mailową; kreatywne wykorzystanie narzędzi TIK przez szkołę.
 • Rezultaty, Wpływ i Dokumentacja: rezultaty projektu oraz powód, dla którego projekt zasługuje na nagrodę.

Szczegółowe informacje o konkursie: TUTAJ.