treść strony

Znajomość języków poszerza horyzonty – debata

W redakcji „Rzeczpospolitej” odbyła się debata „Znajomość języków jako klucz do rozwoju społeczeństw i jednostek. Nowe wyzwania dotyczące nauczania i uczenia się języków obcych”. Wśród ekspertów biorących udział w dyskusji znaleźli się dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny FRSE, oraz dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i redaktor naczelny „Języków Obcych w Szkole” (Wydawnictwo FRSE).

  • fot. YouTube/Rzeczpospolita

Eksperci poruszyli istotne zagadnienia związane z nauką języków obcych zarówno z perspektywy uczenia się, jak i nauczania. Dyskutowali także o znaczeniu języka m.in. dla budowania relacji międzyludzkich oraz w kulturze – jako klucza do rozwoju społeczeństw i jednostek.

W debacie uczestniczyli:

  • dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny FRSE;
  • dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, redaktor naczelny „Języków Obcych w Szkole”;
  • dr Danuta Romaniuk, Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego;
  • prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS;
  • dr Paweł Pyrka, prodziekan Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS.

– Młodzi ludzie podświadomie czują, że znajomość języków jest im potrzebna. Dzięki internetowi mają bardzo bogate środowisko, swój ekosystem, w którym funkcjonują. Ich znajomi na różnych portalach zazwyczaj nie są tylko z Polski. Sieci znajomości szybko się poszerzają, więc oni po prostu potrzebują języka do codziennego funkcjonowania – zauważył dr Paweł Poszytek.

– Tworząc podstawę programową, braliśmy pod uwagę to, że ważna jest jakość języka. Trzeba też pamiętać o tym, że jeżeli ktoś używa języka obcego w pracy, choćby na stanowiskach sekretarskich czy w recepcjach, to poziom jego znajomości staje się wizytówką firmy. I tu z pomocą przychodzi dydaktyka, która idzie czasem wbrew oczekiwaniom młodych ludzi, gdy np. chcieliby tylko potrafić dogadać się z kimś zza granicy, a która mówi, że jednak jakość też jest ważna, gramatyka jest ważna – podkreślił dr Marcin Smolik.

Paneliści rozmawiali także o metodach i narzędziach służących do zachęcania młodych osób do nauki języków obcych. Dr Paweł Poszytek wskazał, że takie możliwości dają choćby programy European Language Label czy eTwinning, który z kolei pomaga w nauce języków w sposób mniej formalny.

Pełen zapis wideo debaty znajduje się poniżej: