treść strony

Zostań naszym ekspertem!

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) szuka specjalistów do oceny wniosków o dofinansowanie w programie Erasmus+. Być może jest to praca właśnie dla ciebie!

  • fot. Shutterstock

Bycie ekspertem to okazja do sprawdzenia się w nowej roli i wykorzystania doświadczenia zawodowego. Wielu fachowców ceni sobie to wyzwanie – podkreśla Tadeusz Wojciechowski, koordynator Zespołu ds. Erasmus+ Sport w Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Dzielenie unijnych pieniędzy na projekty edukacyjne i młodzieżowe to główne zadanie FRSE. Zgodnie z prawem decyzji o tym, komu przyznać środki, nie podejmują urzędnicy – postępowanie musi być, i jest, przejrzyste i oparte na ocenach zewnętrznych ekspertów. Sprawa jest ważna, bo pieniądze są ogromne: tylko w 2022 r. w pięciu sektorach programu Erasmus+ złożono ponad 4 tys. wniosków, a wartość przyznanego dofinansowania sięgnęła niemal 195 mln euro. Nawet gdyby nie brać pod uwagę aplikacji w ramach Akcji 1 (KA131) sektora Szkolnictwo wyższe (wnioski są oceniane przy przyznawaniu Karty Erasmusa+ dla szkolnictwa wyższego), okaże się, że FRSE w ub.r. rozdysponowała w programie grubo ponad 580 mln złotych. A skoro pracy jest dużo, nie może dziwić, że w kilku sektorach programu nabór na ekspertów prowadzony jest w trybie ciągłym, a wybrane osoby nie mogą być przypadkowe.

Potrzebne są wiedza i doświadczenie
Aby móc oceniać wnioski, trzeba spełnić wysokie wymagania formalne i merytoryczne. Te pierwsze to m.in.: wykształcenie wyższe, korzystanie z pełni praw publicznych, pełna zdolność do czynności prawnych, niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

– Ja spełniłem ten warunek, ponieważ pracowałem kiedyś w FRSE – mówi Piotr, jeden z ekspertów oceniających wnioski w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe. Jego przypadek jest jednak raczej wyjątkiem potwierdzającym regułę: zwykle duże doświadczenie zawodowe w gospodarce czy edukacji w naturalny sposób wiąże się z zasiadaniem w różnego rodzaju komisjach konkursowych czy ewaluacyjnych. A to zazwyczaj w zupełności wystarcza komisji kwalifikacyjnej wybierającej ekspertów.

Od 300 zł do 600 zł za wniosek
Oceniający dzielą publiczne pieniądze – ale są tylko ludźmi. By zminimalizować ryzyko pomyłek i zapewnić ekspertom lepszy komfort pracy, FRSE oferuje im szkolenia i codzienne wsparcie. W razie wątpliwości oceniający mogą też sięgać do przewodnika z instrukcjami i wytycznymi, których celem jest zapewnienie wysokiej jakości oceny wniosków. – Staramy się, aby praca ekspertów była „wystandaryzowana”, czyli aby mieli wspólne podejście i jednakowe „patrzenie” na oceniane projekty – podkreśla Tadeusz Wojciechowski. – Oczekujemy, że ich uzasadnienia oceny będą zawierały merytoryczne argumenty i będą odnosiły się do kluczowych elementów wniosku – dodaje.

By mieli pełen komfort pracy – ich imiona i nazwiska pozostają niejawne, potencjalni beneficjenci nie mają więc pokusy, by wpływać na decyzje. Wyniki oceny – wyrażone w punktach – trafiają następnie do komitetu ewaluacyjnego, który zatwierdza listę rankingową. Najlepsi wnioskodawcy podpisują umowy i mogą przystępować do działań.

Wielu ekspertów, mimo ciążącej na nich odpowiedzialności, ceni sobie tę pracę. To dla nich prestiż, ale i dodatkowe źródło dochodu. Za ocenę jednego wniosku można otrzymać od 300 zł do 600 zł brutto. Do tego dochodzą dodatki (np. za ocenę wniosku w języku angielskim) oraz za przygotowanie raportu końcowego (1000 zł brutto). – Ocena jednego wniosku zajmuje około pięciu-sześciu godzin – przyznaje Piotr.

FRSE szuka też osób zainteresowanych oceną wniosków o przyznanie akredytacji (tj. możliwości korzystania z uproszczonej ścieżki wnioskowania o dofinansowanie) oraz oceną raportów składanych przez beneficjentów. Może to oferta właśnie dla ciebie?

Szczegółowe informacje o naborze i wymaganiach można znaleźć na stronie: tinyurl.com/2f8djw27.

Zainteresował Cię ten tekst?
Przejrzyj pełne wydanie Europy dla Aktywnych 2/2023: