Międzynarodowe wymiany młodzieży (2023)

treść strony

Eurodesk Polska

seria wydawnicza

rok wydania

2023

miejsce wydania

Warszawa

liczba stron

44

Pozostałe informacje

wydawca

Wydawnictwo FRSE

język

POLSKI

ISBN / ISSN

978-83-67587-22-8

W naszej publikacji opisaliśmy programy finansujące międzynarodowe wymiany młodzieży. Każdy z nich ma swoją specyfikę. Możecie się spotkać w gronie kilkunasto- lub kilkudziesięcioosobowym, z rówieśnikami z dwóch lub kilku krajów, z Unii Europejskiej i zza naszej wschodniej granicy. Projekty możecie realizować w ramach nauki w szkole albo w czasie wolnym. Niektórzy grantodawcy określają zakres tematyczny projektów, inni dają Wam większą swobodę. W jednych programach nabór trwa cały rok, w innych  trzeba pilnować terminów składania wniosków. Programy wspierające wymiany mają wiele elementów wspólnych. Finansują projekty edukacyjne, a ich tematyka powinna być zgodna z zainteresowaniami uczestników. W przygotowanie i realizację w równym stopniu muszą włączyć się wszystkie grupy uczestniczące w przedsięwzięciu, a sam projekt powinien być samodzielnie zrealizowany przez uczestników. I właśnie to sprawia, że projekty z udziałem młodzieży są tak wartościowe.


Organizacja wymiany młodzieżowej może wyglądać jak spore wyzwanie, ale wcale nie musi takim być. Po pierwsze, w pokonaniu formalności chętnie pomogą Wam opiekunowie – nauczyciele i pracownicy młodzieżowi. Po drugie, błędy i niedociągnięcia są wpisane w realizację projektu i nie warto się nimi przejmować. I po trzecie, o tym, że realizacja międzynarodowego projektu jest możliwa, przekonały się tysiące Waszych rówieśników, którzy w swoich CV chwalą się takim osiągnięciem. Kilka inicjatyw opisaliśmy w tej publikacji. Niech Was inspirują do realizacji własnych międzynarodowych projektów.

Powodzenia!

 

Wawrzyniec Pater

koordynator sieci Eurodesk Polska

 

Czytaj pozostałe z tej serii