Złóż wniosek – chętnie Cię wesprzemy!

treść strony
 • MEN

 • Krajowy Plan Odbudowy

wróc do poprzedniej strony

Czwartek, 1 STY 1970

Koordynuj regionalne działania LLL

MEN

Cel i forma:

 • Zgłoszenie

  31 października 2023 r. został zakończony nabór uzupełniający skierowany do organów wykonawczych województwa wielkopolskiego

  Szczegółowe informacje dotyczące naboru – regulamin naboru wniosków i załączniki do regulaminu – znajdują się na stronie: www.frse.org.pl/kpo-lll.

  Informacji dotyczących procedury naboru udzielają pracownicy FRSE. Pytania należy kierować na adres poczty elektronicznej: kpo-lll@frse.org.pl, lub telefonicznie pod nr: 22 463 11 01.

 • Twój profit
  czyli co zyskasz

  Celem inwestycji A3.1.1 jest wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości oraz cyfrowej i zielonej transformacji.

  W obszarze danej inwestycji wydzielone jest przedsięwzięcie pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”, w ramach którego realizowane będą projekty.

  Inicjatywa jest wdrażana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji przy współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

 • Forma
  czyli jak to przebiega

  Założenia naboru przewidują wybór maksymalnie 16 projektów do dofinansowania (jeden projekt na każde z województw) zgodnie ze złożonym i zaakceptowanym wnioskiem o objęcie wsparciem, określającym zakres, warunki i budżet realizacji projektu.

Wymagania i formalności:

 • Wkład własny

  Nie jest wymagany.
 • Warunek uczestnictwa

  Nabór prowadzony jest w trybie niekonkurencyjnym. Instytucjami uprawnionymi do składania wniosków o objęcie wsparciem są wyłącznie organy wykonawcze samorządów województw, tj. zarząd województwa lub inna upoważniona jednostka pomocnicza podlegająca samorządowi województwa (np. urząd marszałkowski, wojewódzki urząd pracy, placówka doskonalenia nauczycieli, spółka samorządowa), z zastrzeżeniem, że dla jednego samorządu województwa (dla jednego województwa) dofinansowanie może uzyskać wyłącznie jeden projekt.

 • Wsparcie finansowe
  które otrzymasz po
  zakwalifikowaniu się

  Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 21 500 000 zł.

  Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 344 000 000 zł.

 • Czas trwania
  całego projektu

  Okres realizacji projektów: do 30.06.2026 r.

Nabór zakończony

dowiedz się więcej na stronie:

przejdź do strony
Strona główna LLL