treść strony
dr hab., prof. UMK Dominik Antonowicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

ORCID: 0000-0002-9115-2987

Scopus Author ID: 14622293600

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Dominik-Antonowicz

dr hab., prof. SGH Agnieszka Chłoń-Domińczak

Szkoła Główna Handlowa

ORCID: 0000-0001-5068-0276

Scopus Author ID: 55756087400

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka-Chlon-Dominczak

dr hab., prof. em. SGH Ewa Chmielecka

Szkoła Główna Handlowa

Scopus Author ID: 16024027600

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Ewa-Chmielecka-2

prof. dr hab. Piotr Kostyło

Uniwersytet WSB Merito Toruń

ORCID: 0000-0002-7484-9766

Scopus Author ID: 55890128400

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Piotr-Kostylo

prof. dr hab., dr h.c. multi Stefan Kwiatkowski
Rafał Lew-Starowicz
prof. dr hab. Dariusz Rott
dr Michał Sitek

Instytut Badań Edukacyjnych

ORCID: 0000-0001-9022-6211

Scopus Author ID: 57191903621

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Michal-Sitek-2

prof. dr hab. Krzysztof Szmidt

Universytet Łódzki

ORCID: 0000-0003-3951-4669

Scopus Author ID: 57086831500

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Krzysztof-Szmidt

dr hab., prof. UW Urszula Sztanderska

Uniwersytet Warszawski

ORCID: 0000-0002-2858-9334

Scopus Author ID: 57210955441

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Urszula-Sztanderska

dr Edward Torończak

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Edward-Toronczak

dr hab., prof. DSW Agnieszka Wilczyńska

Uniwersytet WSB Merito Toruń

ORCID: 0000-0002-3463-0882

Scopus Author ID: 37008847300

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka-Wilczynska-3

dr Ewa Wiśniewska

Akademia Pedagogiki Specjalnej

ORCID: 0000-0001-5472-5902

Scopus Author ID: 36865457800

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Ewa-Wisniewska-3

dr hab., prof. UJ Barbara Worek

Uniwersytet Jagielloński

ORCID: 0000-0001-5384-0773

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Barbara-Worek