Komunikaty (KPO-BCU)

treść strony

Komunikaty FRSE ws. Konkursu:

1. Komunikat z dnia 5 stycznia 2023 r. dotyczący zakończenia I naboru wniosków [PDF]

2. Komunikat z dnia 6 kwietnia 2023 r. dotyczący ogłoszenia wyników I naboru wniosków [PDF]

3. AKTUALIZACJA - Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw  Internetowy System Aktów Prawnych

4. Badanie finansowe - oświadczenie reprezentanta prawnego wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej [PDF]

5. Komunikat z dnia 18 maja 2023 r. dotyczący zakończenia II naboru wniosków [PDF]

6. Komunikat z dnia 15 czerwca 2023 r. dotyczący ogłoszenia wyników I naboru wniosków po odwołaniach [PDF]

7. Komunikat z dnia 15 czerwca 2023 r. dotyczący ogłoszenia wyników II naboru wniosków [PDF]

8. Komunikat z dnia 12 października 2023 r. dotyczący wpisania i funkcjonowania Branżowych Centrów Umiejętności w systemie oświaty [PDF]

9. Komunikat z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu uzupełniającego [PDF]

10. Komunikat z dnia 25 stycznia 2024 r. dotyczący ogłoszenia wyników III naboru wniosków w tzw. konkursie uzupełniającym [PDF]

11. Opinia Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie sposobu zatrudnienia i rozliczenia wynagrodzenia nauczyciela zatrudnianego [PDF]

12. Komunikat dotyczący ogłoszenia wyników III naboru wniosków po odwołaniach w tzw. konkursie uzupełniającym [PDF]