Komunikaty (KPO-BCU)

treść strony

Komunikaty FRSE ws. Konkursu:

1. Komunikat z dnia 5 stycznia 2023 r. dotyczący zakończenia I naboru wniosków [PDF]

2. Komunikat z dnia 6 kwietnia 2023 r. dotyczący ogłoszenia wyników I naboru wniosków [PDF]

3. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem i OSR [legislacja.rcl.gov.pl]

4. Badanie finansowe - oświadczenie reprezentanta prawnego wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej [PDF]

5. Komunikat z dnia 18 maja 2023 r. dotyczący zakończenia II naboru wniosków [PDF]

6. Komunikat z dnia 15 czerwca 2023 r. dotyczący ogłoszenia wyników I naboru wniosków po odwołaniach [PDF]

7. Komunikat z dnia 15 czerwca 2023 r. dotyczący ogłoszenia wyników II naboru wniosków [PDF]