Nabór ekspertów (KPO-BCU)

treść strony

KOMUNIKAT FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI
w sprawie ogłoszenia o naborze ekspertów współpracujących z FRSE w zakresie oceny merytorycznej wniosków Konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności, realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs).

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (dalej FRSE) pełniąca funkcję Jednostki Wspierającej w zakresie realizacji przedsięwzięć w ramach Inwestycji KPO A3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie ogłoszonej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (dalej KPO) – Komponent A Odporność i konkurencyjność gospodarki ogłasza otwarty nabór na ekspertów, którzy będą współpracować z FRSE w zakresie oceny wniosków o objęcie wsparciem składanych w ramach Konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs).

Eksperci wyłonieni w ramach ogłaszanego otwartego naboru zostaną wpisani do bazy ekspertów (dalej: „Baza”) współpracujących z FRSE w związku z realizacją Konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs).

Procedura kandydowania

Każdy z kandydatów musi złożyć Formularz zgłoszeniowy poprzez system dokumentów online:

 1. Należy skorzystać z linku https://online.frse.org.pl/ i zainstalować odpowiednią przeglądarkę niezbędną do obsługi systemu.
 2. Nowy użytkownik systemu musi zarejestrować konto. Pomoc w założeniu konta jest dostępna pod adresem https://online.frse.org.pl/pomoc/spis
 3. Po zalogowaniu do systemu z menu głównego należy wybrać program Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności.
 4. Następnie należy wybrać zakładkę Wnioski i wybrać Wypełnij przy wniosku dotyczącym naboru ekspertów.
 5. Można rozpocząć wypełnianie poszczególnych części formularza (wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych kolorem czerwonym).
 6. Funkcja Zapisz jako szkic umożliwia zapisanie wersji w szkicu i kontynuowanie wypełniania w późniejszym czasie, po powtórnym zalogowaniu się do systemu online FRSE.
 7. Wymagane załączniki należy dołączyć do wniosku poprzez Dodaj plik (prosimy o nadawanie nazw plików mogących pomóc w ich identyfikacji).
 8. Przy pomocy Wyślij dokument należy wysłać wypełniony w całości formularz zawierający komplet załączników.
 9. Jeżeli pojawi się czerwone pole z informacją o błędach, należy ponownie sprawdzić i uzupełnić wszystkie wymagane pola w poszczególnych częściach wniosku, a następnie spróbować ponownie wysłać dokument.

Do Formularza zgłoszeniowego należy dołączyć obowiązkowe załączniki w formie elektronicznej:

 1. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 5 do Ogłoszenia) – podpisany skan.
 2. CV na wzorze Europass (więcej informacji o CV Europass: https://europa.eu/europass/pl/create-europass-cv).
 3. Oświadczenie osoby ubiegającej się o wpisanie do bazy ekspertów (załącznik 3 do Ogłoszenia) – podpisany skan.
Rozstrzygnięcie

Ze względu na zakończenie w dniu 16 grudnia 2022 r. naboru wniosków w ramach Konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) pierwsze wnioski do oceny będą możliwe już w styczniu 2023 r.

Wszystkich chętnych do oceny wniosków prosimy o złożenie oferty.

Nabór jest ciągły. FRSE zastrzega sobie prawo kontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Wyłonieni eksperci będą zobowiązani do udziału w szkoleniu przed rozpoczęciem oceny wniosków.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z p. Patrycją Szczypską, tel. 505-429-724, e-mail: pszczypska@frse.org.pl.