treść strony

EngiRank 2023: znamy najlepsze uczelnie techniczne w UE

17 listopada 2023 r. w Brukseli odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników pierwszej edycji EngiRank 2023 NEXT GENERATION, w którym wyróżniono najlepsze uczelnie z Unii Europejskiej prowadzące studia inżynierskie.

 • EngiRank 2023 objął 225 uczelni z 27 krajów UE

  fot. Perspektywy

 • Dr hab. Paweł Poszytek wygłosił welcome speech podczas uroczystości

  fot. Magdalena Stryja

 • W rankingu doceniono też program Erasmus+ jako narzędzie umiędzynarodowienia uczelni

  fot. Perspektywy

 • Dr hab. Paweł Poszytek

  fot. Magdalena Stryja

 • Pierwsze miejsce w rankingu zajął Technical University of Dania

  fot. Perspektywy

 • Panel dyskusyjny przy okazji uroczystego ogłoszenia rankingu

  fot. Magdalena Stryja

W uroczystości ogłoszenia wyników udział wzięli: reprezentanci zwycięskich uczelni, dr hab. Paweł Poszytek – dyrektor generalny FRSE, Waldemar Siwiński – założyciel Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, Tomasz Psonka – dyrektor ds. rozwiązań badawczych w Europie Środkowo-Wschodniej w wydawnictwie Elsevier, Bartosz Stawiarz – dyrektor Biura ds. Współpracy z Regionami, Centrów Innowacji Erasmus+ InnHub i Biura ds. Erasmus+ Sport (FRSE), adw. Magdalena Stryja – rzecznik FRSE, Bartek Więckowski z wydawnictwa Elsevier oraz członkowie międzynarodowej kapituły, która czuwała nad obliczeniami i prawidłowością zastosowanej metodologii.

Najlepsze uczelnie techniczne

W EngiRank 2023 oceniono 225 uczelni z 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej. Z przyjemnością ogłaszamy, że na podium znalazły się:

1. Technical University of Dania, Dania
2. 
Delft University of Technology, Holandia
3. 
KU Leuven, Belgia

Uniwersytety te wyróżniły się na takich polach, jak:

 • liczba punktowanych publikacji naukowych przygotowanych z autorami spoza uczelni; 
 • liczba cytowań;
 • współpraca uczelni z przedsiębiorstwami, mierzona m.in. wysokością finansowania na badania pozyskanego z zewnętrznych źródeł; 
 • liczba zgłoszonych patentów; 
 • uczestnictwo w programach Horyzont oraz Erasmus+.

Kolejne miejsca w pierwszej dziesiątce przypadły następującym uczelniom:

4. Technical University of Munich, Niemcy
5=. Polytechnic University of Milan, Włochy
5=. Ghent University, Belgia
7=. Eindhoven University of Technology, Holandia
7=. Karlsruhe Institute of Technology, Niemcy
7=. RWTH Aachen University, Niemcy

W rankingu pojawiają się miejsca zajmowane ex aequo (znak równości) przez kilka uczelni, co pokazuje wysoki i wyrównany poziom tych placówek.

Rankingi szczegółowe

W EngiRank 2023 ocenie poddano programy nauczania także ze względu na tematykę prowadzonych studiów inżynierskich. Poniżej umieszczamy rankingi dla każdej z kategorii (miejsca od 1 do 5).

Chemical engineering/Inżynieria chemiczna
1. Technical University of Dania, Dania
2. Delft University of Technology, Holandia
3=. Eindhoven University of Technology, Holandia
3=. KU Leuven, Belgia
5=. Aalto University, Finlandia
5=. Lappeenranta Univ. of Technology, Finlandia

Civil engineering/Inżynieria lądowa
1=. Delft University of Technology, Holandia
1=. Technical University of Dania, Dania
3=. Polytechnic University of Turin, Włochy
3=. KU Leuven, Belgia
5=. Aalborg University, Dania
5=. Eindhoven University of Technology, Holandia

Electrical, electronic & information engineering/Inżynieria elektryczna, elektroniczna i informatyczna
1. Delft University of Technology, Holandia
2=. Technical University of Dania, Dania
2=. KTH Royal Institute of Technology, Szwecja
2=. Aalborg University, Dania
5=. Technical University of Madrid, Hiszpania
5=. Chalmers University of Technology, Szwecja
5=. Technical University of Munich, Niemcy

Environmental engineering/Inżynieria środowiska 
1. Technical University of Dania, Dania
2=. Delft University of Technology, Holandia
2=. Karlsruhe Institute of Technology, Niemcy
2=. RWTH Aachen University, Niemcy
5. KTH Royal Institute of Technology, Szwecja

Materials engineering/Inżynieria materiałowa
1. Delft University of Technology, Holandia
2=. Technical University of Dania, Dania
2=. Eindhoven University of Technology, Holandia
4=. KU Leuven, Belgia
4=. Karlsruhe Institute of Technology, Niemcy

Mechanical engineering/Inżynieria mechaniczna 
1=. Technical University of Dania, Dania
1=. Delft University of Technology, Holandia
3. Chalmers University of Technology, Szwecja
4. Polytechnic University of Turin, Włochy
5=. KU Leuven, Belgia
5=. KTH Royal Institute of Technology, Szwecja

Medical engineering/Inżynieria medyczna
1. KU Leuven, Belgia
2. Technical University of Dania, Dania
3. KTH Royal Institute of Technology, Szwecja
4. Eindhoven University of Technology, Holandia
5. Technical University of Munich, Niemcy

Więcej informacji na temat metodologii, partnerów i samej idei EngiRank można znaleźć TUTAJ.