treść strony

Erasmus+: seminarium kontaktowe w Jordanii

Zapraszamy do udziału w seminarium organizowanym przez Krajowe Biuro Programu Erasmus+ w Jordanii w dniach 24-25 października 2022 r.

  • fot. Fotolia

24-25 października 2022 r. Krajowe Biuro Programu Erasmus+ w Jordanii organizuje wydarzenie pn. „Erasmus Networking Seminar”. Jego celem jest pogłębienie współpracy pomiędzy Jordanią a państwami członkowskimi Unii Europejskiej i państwami trzecimi stowarzyszonymi z programem w ramach różnych działań oferowanych przez Erasmus+.

Seminarium umożliwi wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. Będzie również stanowiło forum dla rozmów nt. wyzwań dla kadry uczelni z Jordanii i ww. państw, a także wzmocni współpracę w kolejnych latach.

Szczegóły dotyczące wydarzenia dostępne są pod linkiem.