treść strony

KPO LLL: wyniki naborów

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami I i II naboru w konkursie „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”.

  • fot. Shutterstock/FRSE

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłasza wyniki oceny wniosków w ramach I i II naboru „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”złożonych w terminach:

  • I nabór do 30 listopada 2022 r.
  • II nabór do 31 stycznia 2023 r.

Decyzja została podjęta w dniu 5 lipca 2023 r.

Indywidualne powiadomienia o wynikach naboru zostaną wysłane drogą mailową w najbliższym czasie na adresy mailowe prawnych przedstawicieli i osób kontaktowych w organizacji wnioskodawcy, które były podane we wniosku o objęcie wsparciem.

Instytucje, którym przyznano dofinansowanie, otrzymają drogą mailową informacje o dalszych krokach związanych z procedurą podpisywania umowy o objęcie wsparciem i uzyskiwaniem dofinansowania.

Komunikat – wyniki naborów