treść strony

Młodzi mogą na nas liczyć

– Bez względu na okoliczności kontaktu z naszą organizacją dajemy młodzieży wsparcie w wielu dziedzinach, od zdrowia psychicznego po pomoc niepełnosprawnym – mówi Patrick Burke*.

  • Informacja młodzieżowa jest kluczem do otwarcia młodzieży okna na śwat

    fot. Szymon Łaszewski/FRSE

Informacja młodzieżowa w Irlandii działa prężnie i efektywnie. Prawda czy fałsz?
Kieruję największą irlandzką organizacją zajmującą się edukacją pozaformalną – Youth Work Ireland. Należy do niej 14 organizacji regionalnych, w których pracuje 900 osób wspieranych przez 3500 wolontariuszy. Tygodniowo docierają oni do 120 tys. osób. Z tezą postawioną w pytaniu trudno więc się nie zgodzić.

Czy tak silna pozycja informacji młodzieżowej pomaga panu w pełnieniu funkcji prezesa Europejskiej Agencji Informacji i Doradztwa dla Młodzieży (ERYICA), którą piastuje pan od kilku lat? 
Z pewnością. Ale to działa w obie strony. Fakt, że jestem prezesem Agencji, pomaga w działaniach na rzecz większej uznawalności i wsparcia informacji młodzieżowej w Irlandii.

Edukacja pozaformalna i informacja młodzieżowa są w Irlandii ściśle powiązane... 
Informacja jest ważną częścią Zintegrowanego Modelu Usług na rzecz Młodzieży. Jego istotą jest to, że bez względu na okoliczności interakcji z naszą organizacją – czy to w klubie młodzieżowym, czy przy okazji realizacji projektu – młody człowiek może liczyć na wsparcie w innych dziedzinach, jak zdrowie psychiczne, LGBT+, kultura, uzależnienia, nauka, pomoc osobom niepełnosprawnym i wykluczonym itp.  

I to dzięki temu modelowi organizacje zajmujące się edukacją pozaformalną i informacją młodzieżową są w pana kraju tak rozpoznawalne?
Tak, ale powodów jest więcej. By nasz model działał, z udzielania informacji szkolimy nie tylko tych pracowników, którzy zajmują się nią na co dzień, ale także tych, którzy pracują w innych obszarach edukacji pozaformalnej. Profesjonalne, zaangażowane i współpracujące ze sobą kadry to klucz do sukcesu. Stawiamy też na „informację rówieśniczą” – nasze narzędzia, działania i treści tworzymy wspólnie z młodymi ludźmi. Bardzo serio traktujemy również zasady opracowane przez Europejską Agencję Informacji i Doradztwa dla Młodzieży. To wszystko zwiększa jakość i podnosi wartość naszych działań.  

Czy irlandzkie ustawodawstwo sprzyja rozwojowi informacji młodzieżowej?
Uchwalony w 2001 r. Youth Work Act precyzyjnie definiuje pracę z młodzieżą prowadzoną w ramach edukacji pozaformalnej, ale, niestety, nie wspomina o działaniach informacyjnych, które są jej integralną częścią. Jesteśmy jednak na dobrej drodze, by to zmienić. 

Jako prezes ERYICA zapewne rekomendowałby pan przystąpienie Polski do tego stowarzyszenia?
Naturalnie. Znacznie łatwiej jest rozwijać krajowy system informacji i doradztwa, korzystając z wieloletnich doświadczeń innych państw, choć oczywiście trzeba uwzględniać realia krajowe. ERYICA ułatwia też kontakt z osobami, które mają wpływ na politykę młodzieżową na poziomie krajowym. Dzięki temu informacja młodzieżowa w Irlandii wraca na właściwe tory. 

*Patrick Burke – dyrektor generalny organizacji  Youth Work Ireland. Prezes Europejskiej Agencji Informacji i Doradztwa dla Młodzieży.

Zainteresował Cię ten tekst?
Przejrzyj pełne wydanie Europy dla Aktywnych 4/2023: