treść strony

Mobilności edukacyjne z perspektywy uczniów szkół zawodowych uczestniczących w programie Erasmus+

  • fot. Shutterstock

Opracowanie koncentruje się na sposobach postrzegania przez uczestników mobilności wybranych aspektów funkcjonowania programu. Przedmiot analiz stanowi satysfakcja uczniów i absolwentów polskich placówek edukacyjnych, którzy wzięli udział w projektach mobilności osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego. Prócz analiz nakierowanych na charakterystykę ogólnej satysfakcji z mobilności porównano także, w jaki sposób oceny odnoszące się do poszczególnych aspektów mobilności różnią się wśród osób ogólnie zadowolonych i niezadowolonych z mobilności. Ponadto przeprowadzono analizę korelacji dotyczącą tego, jak wybrane aspekty mobilności powiązane są z ogólną satysfakcją uczestników.

Zapraszamy do lektury opracowania.