treść strony

Natura nie zna granic

Unikalne szkolenie zorganizowane w Polsce przez Europejski Korpus Solidarności zjednoczyło przedstawicieli parków narodowych i obszarów chronionych z różnych zakątków Europy.

  • Uczestnicy szkolenia dyskutowali o idei EKS-u i Projektów wolontariatu

    fot. Szymon Łaszewski/FRSE

Natura nie zna granic („Nature Knows No Borders”) to nazwa wydarzenia zorganizowanego przez Polską Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności we współpracy z Centrum Zasobów Europejskiego Korpusu Solidarności i niemiecką Narodową Agencją w dniach 29 listopada – 2 grudnia 2023 r. w Warszawie.

Jego celem było zaktywizowanie parków narodowych i krajobrazowych, by rozpoczęły u siebie projekty Europejskiego Korpusu Solidarności oraz nawiązały międzynarodowe partnerstwa z podobnymi instytucjami z zagranicy. – Szkolenie „Nature…” jest kolejnym krokiem w angażowaniu do programu EKS instytucji, które posiadają ogromny potencjał i są atrakcyjne dla wolontariuszy w całej Europie. W dobie pandemii, nadużywania technologii cyfrowych i kryzysu zdrowia psychicznego kontakt z naturą może być dla młodych ludzi remedium na wyzwania współczesnego świata. Dla parków narodowych i krajobrazowych obecność wolontariuszy to z kolei realna pomoc w codziennych działaniach – mówi Agnieszka Bielska, koordynatorka programu.

Międzynarodowo w podgrupach
W szkoleniu uczestniczyło ponad 20 osób, w tym przedstawicielki i przedstawiciele parków narodowych z: Polski, Niemiec, Malty, Luksemburga, Węgier, Czech, Chorwacji, Belgii i Ukrainy. Mieli oni okazję wymienić się doświadczeniami i planami dotyczącymi wolontariatu. Szkolenie prowadziły dwie trenerki o bogatym doświadczeniu zawodowym: Dagna Gmitrowicz i Gabriella Nagy.

Podgrupy, w których pracowali uczestnicy i uczestniczki, służyły nie tylko intensywnej pracy, ale też budowaniu relacji i wymianie pomysłów. Pierwszego dnia dyskusje skupiały się wokół idei EKS-u, praktyk z zakresu wolontariatu oraz jego form – na poziomie indywidualnym, lokalnym i międzynarodowym.

Drugiego dnia uczestnicy poznawali wymogi formalne związane z procesem składania unijnych wniosków o dofinansowanie zarówno Projektów wolontariatu, jak i Projektów solidarności. Przyszli beneficjenci otrzymali cenne informacje na temat procedur, kryteriów oceny i najważniejszych etapów, które należy uwzględnić podczas tworzenia innowacyjnych projektów w ramach EKS-u. W trakcie zajęć uczestnicy zdobywali praktyczną wiedzę, umożliwiającą skuteczne planowanie i realizację projektów.

Przykłady dobrych praktyk
Dorota Mokrzycka z Parku Narodowego Gór Stołowych nie ukrywała, że nie może się doczekać wystąpienia osób, które wiedzą z autopsji, czym jest prowadzenie projektów EKS, i opowiedzą o dobrych praktykach. Jedną z takich osób była Joanna Krawczyk-Gluch z Fundacji Benevolens, która podzieliła się doświadczeniami, rzucając światło na działania podejmowane przez tę organizację w miejscu o unikalnej specyfice geograficznej. Siedziba Fundacji Benevolens w Głuchołazach, otoczona historycznym parkiem Zdrojowym oraz Parkiem Krajobrazowym Góry Opawskie, znajduje się bowiem na obszarze Natura 2000. Głównym celem organizacji jest ochrona unikalnego środowiska przyrodniczego. Fundacja prowadzi projekty wolontariatu i angażuje się w kompleksową opiekę nad terenami, którymi zarządza. – Zaczynaliśmy od różnorodnych form wolontariatu, by w 2018 r. rozszerzyć działalność w ramach EKS-u. Naszym flagowym przedsięwzięciem są organizowane corocznie workcampy w zabytkowym parku Zdrojowym w Głuchołazach. Uczestnicy z całej Europy przyjeżdżają na dwa tygodnie, aby angażować się w prace porządkowe – mówi Joanna Krawczyk-Gluch.

Inicjatywa Fundacji to też projekty indywidualne, obejmujące aktywności kulturalne. W Domu Artysty (znajdującym się w posiadaniu Fundacji) organizowane są wystawy i koncerty, a w działania te zaangażowani są też wolontariusze i wolontariuszki EKS. Efekty są widoczne zarówno dla społeczności lokalnej, jak i dla środowiska naturalnego. Przywrócony do życia park Zdrojowy stał się miejscem rekreacji dla mieszkańców oraz atrakcją turystyczną.

– Już kilka dni po szkoleniu wiemy, że ziarno zostało zasiane. Uczestnicy wrócili do domów z konkretnymi pomysłami na projekty wolontariatu Europejskiego Korpusu Solidarności. Kilka organizacji planuje uzyskanie Znaku Jakości, tak aby w 2024 r. realizować projekty wolontariatu grupowego. Na pewno pokażemy przykłady! – podsumowuje Agnieszka Bielska.

Zainteresował Cię ten tekst?
Przejrzyj pełne wydanie Europy dla Aktywnych 4/2023: