treść strony

Nowe publikacje w Czytelni FRSE

W Czytelni są już dostępne cztery najnowsze publikacje Wydawnictwa FRSE. Można je pobrać w różnych formatach. Zapraszamy do lektury!

  • fot. Shutterstock

W Wydawnictwie FRSE co roku powstaje kilkadziesiąt publikacji, których nadrzędnym celem jest informowanie o możliwościach, jakie dają program Erasmus+ oraz inne przedsięwzięcia zarządzane przez Fundację. Oto cztery najnowsze pozycje dostępne już w Czytelni:

Zwycięskie projekty w konkursie eTwinning 2023

Ogólnopolski konkurs „Nasz projekt eTwinning”, organizowany corocznie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, jest skierowany do nauczycieli wszystkich przedmiotów, bibliotekarzy i innych pracowników dydaktycznych oraz do dyrektorów przedszkoli i szkół. Jego celem jest wyłonienie i upowszechnienie najlepszych międzynarodowych projektów eTwinning zrealizowanych z udziałem polskich nauczycieli. Są to przedsięwzięcia, które pomagają pozytywnie zmieniać polską, a przez to i europejską edukację. W publikacji przedstawiono laureatów edycji konkursu 2023, obejmującej projekty zrealizowane w bieżącym lub w poprzednim roku szkolnym.

Przejdź do publikacji

Eurydice. Katalog publikacji 2019-2022

Raporty sieci Eurydice dotyczą bardzo szeroko rozumianej edukacji. Są wśród nich publikacje zarówno na temat opieki, wychowania i wczesnej edukacji w żłobku i przedszkolu, kształcenia na kolejnych etapach, jak i szkolnictwa wyższego oraz edukacji dorosłych. W opracowaniach tych można znaleźć szczegółowe informacje oraz analizy na temat funkcjonowania systemów edukacji w 37 krajach sieci, zestawienia międzynarodowe i dane krajowe, a także wskaźniki, wyniki badań edukacyjnych i statystyki.

Przejdź do publikacji

W poszukiwaniu rezultatów. Raport z badania jakościowego projektów partnerskich Erasmus+ w sektorze Edukacja szkolna

W raporcie przedstawiono wyniki badania instytucji realizujących projekty partnerskie w programie Erasmus+ w sektorze Edukacja szkolna. Skupiono się w nim przede wszystkim na rezultatach – uczestnicy wywiadów opowiadają m.in. o warunkach opracowywania narzędzi wysokiej jakości, o diagnozie potrzeb potencjalnych użytkowników oraz o procesie planowania, wytwarzania i upowszechniania powstałych rozwiązań.

Przejdź do publikacji

Social and civic engagement of participants in international volunteering projects

Raport powstał na podstawie badania uczestników projektów wolontariatu zagranicznego, którego celem było sprawdzenie, czy (i w jaki sposób) po powrocie angażują się oni w działania społeczne i wolontariackie. Badaniem objęto byłych polskich wolontariuszy, którzy zrealizowali wyjazd zagraniczny w ramach jednego z zakończonych programów unijnych (Wolontariat Erasmus+ lub Wolontariat Europejski).

Przejdź do publikacji