treść strony

Projekty godne naśladowania

Nie mają słabych stron, są napakowane innowacjami i odpowiadają na współczesne potrzeby rynku pracy i biznesu. Poznajcie projekty dobrych praktyk w sektorze szkolnictwa wyższego.

  • fot. Shutterstock

Uczelnianych partnerstw prowadzonych dzięki środkom Erasmus+ jest bardzo dużo, jednak nie każde z nich może liczyć na miano dobrej praktyki. – Dotychczas spośród realizowanych od 2014 r. Partnerstw strategicznych i Partnerstw współpracy dla szkolnictwa wyższego status dobrej praktyki otrzymało 47 ze 122 zakończonych projektów – mówi Anna Bielecka, koordynator w Zespole Szkolnictwa Wyższego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Aby projekt mógł otrzymać ten tytuł, musi być nie tylko poprawny pod względem formalnym i merytorycznym, ale także wprowadzać innowacyjne rozwiązania, które znajdą zastosowanie np. w sektorze biznesowym.

– Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej warunkiem uzyskania wyróżnienia jest wysoka ocena na etapie raportu końcowego – podkreśla Anna Bielecka. – Na przykład projekt Partnerstwa współpracy musi zdobyć min. 80 punktów i uzyskać rekomendację eksperta. Ocenia on raport według czterech kryteriów: znaczenie projektu, jakość jego realizacji, jakość współpracy konsorcjum oraz wpływ projektu. Przedsięwzięcie musi być przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie w każdym tym zakresie, aby projekt mógł zostać dobrą praktyką – precyzuje. Oceniony projekt zyskuje nie tylko prestiż. Może też liczyć na popularyzację i wsparcie. – Staramy się takie przedsięwzięcia promować, np. zapraszamy ich pomysłodawców na spotkania branżowe – dodaje ekspertka.

Wirtualne praktyki
Jednym z przedsięwzięć, które może poszczycić się tytułem dobrej praktyki, jest projekt ,,Virtual on the job training in tourism sector”. Jego liderem była Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii (WSTiE) w Suchej Beskidzkiej. Jej pracownicy wraz z zagranicznymi partnerami (Università degli Studi di Palermo z Włoch, Göteborgs Universitet ze Szwecji i Edu Smart Traning Centre Limited z Irlandii) podjęli wyzwanie opracowania multimedialnych praktyk studenckich w formie aplikacji internetowej dla słuchaczy kierunków turystycznych.

– Inspirację przyniosła pandemia COVID-19, która uniemożliwiła realizację praktyk zawodowych stanowiących część programu nauczania – informuje kierownik projektu dr Marek Nocoń, prof. WSTiE. – Wiele hoteli i punktów gastronomicznych zostało zamkniętych, a odbywanie praktyk w branży HoReCa, czyli w hotelach czy restauracjach, było ryzykowne lub nawet zabronione. Osoby studiujące kierunki turystyczne i gastronomiczne miały więc ograniczoną możliwość nabywania umiejętności praktycznych – dodaje.

Opracowano też Poradnik metodyczny dla opiekunów studenckich praktyk online w tej branży. – Dla wszystkich uczelni partnerskich to przede wszystkim doskonałe studium przypadku dziesiątek nowych i kreatywnych rozwiązań, pozwalających na doskonalenie i rozwijanie procesu kształcenia w formach zdalnej i hybrydowej. Dla studentów natomiast to dostęp do narzędzi oraz do kompleksowej wiedzy teoretycznej i praktycznej w kilku obszarach związanych z HoReCa w zasadzie z dowolnego miejsca na świecie, w którym jest dostęp do internetu. Z kolei dla branży hotelarskiej to z jednej strony ciągłość dostępności odpowiednio przygotowanych kadr, z drugiej zaś konkretne źródło wiedzy, które może być wykorzystywane do podnoszenia kompetencji pracowników. Platforma jest otwarta i ogólnodostępna, wystarczy się zalogować – podsumowuje przedsięwzięcie członek zespołu projektowego Bartłomiej Mróz, wykładowca WSTiE.

Postawili na miękkie kompetencje
Odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy był także projekt „ESSENCE – Enhance Soft Skills to Nurture Competitiveness and Employability”, którego koordynatorem była Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania (WSIiZ) z siedzibą w Rzeszowie. – U progu czwartej rewolucji przemysłowej strategiczna konkurencyjność opiera się na kapitale intelektualnym – wyjaśnia dr hab. Tomasz Skica, prof. WSIiZ, kierownik Katedry Przedsiębiorczości. – Stąd potrzeba troski o talenty menedżerskie, silnie zakorzenione nie tylko w wiedzy technicznej, ale także w umiejętnościach miękkich – dodaje.

Wśród efektów projektu wymienić można m.in. interaktywną platformę online, obszerny katalog narzędzi szkoleniowych wspierających studentów szkół wyższych w zakresie umiejętności miękkich, internetowy słownik biznesowy w formie mapy pojęć, a także niestandardowe szkolenia dotyczące samodoskonalenia i rozwoju kariery.

Projekt z pasją
Zmotywowani, zaangażowani i świadomi swoich zainteresowań studenci to w przyszłości spełnieni zawodowo i osobiście pracownicy, stanowiący kluczowy zasób organizacji, które odnoszą sukcesy rynkowe. Z takiego założenia wyszli pomysłodawcy projektu „BE Aware STudent” (BE(A)ST), zrealizowanego również przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. – Według dostępnych badań tylko 41% absolwentów szkół wyższych uważa, że ich wykształcenie jest dobrym wskaźnikiem posiadanych przez nich umiejętności. Mają oni również wątpliwości, czy są wystarczająco przygotowani do pracy i czy zdobyte umiejętności są dostosowane do ich celów zawodowych. Ponad 40% absolwentów twierdzi z kolei, że gdyby ponownie miało wybrać kierunek studiów, skupiłoby się na uzyskaniu kwalifikacji w bardziej „pożądanej rynkowo dziedzinie” – wyjaśnia dr Joanna Świętoniowska z WSIiZ.

– Wszystkie te czynniki stały się katalizatorem prac, których celem było stworzenie kompleksowej metodyki pozwalającej już na etapie studiów rozwijać świadomość studentów w zakresie ich tożsamości zawodowej i dostosowywać ścieżkę kształcenia pod kątem atrakcyjnych rynkowo umiejętności, powiązanych z ich zainteresowaniami – dodaje.

Jednym z kluczowych produktów projektu był katalog kanw kariery dla zawodów przyszłości w branży IT, który przedstawia aktualne wymagania rynku pracy. – Nawiązaliśmy również kontakt z Timem Clarkiem, autorem międzynarodowych bestsellerów oraz techniki Personal Business Model Canvas, która odgrywa istotną rolę w metodyce BE Aware STudent. Efektem spotkania jest propozycja szerszej współpracy w zakresie rozwinięcia BE(A)ST – mówi dr Świętoniowska.

Wartość dodana
Czy nowości technologiczne mogą pomóc w rozwijaniu kompetencji menadżerskich? Oczywiście – dowiedli tego pomysłodawcy projektu „Augmented RealiTy fOr Management SkIlls Development with real-based Cases”, którego koordynatorem była Politechnika Łódzka.

Celem projektu było opracowanie scenariuszy i aplikacji z wykorzystaniem interaktywnej symulacji AR, przeznaczonej do wspomagania szkolenia przyszłej kadry menedżerskiej. Uczestnicy projektu mieli okazję rozwinąć umiejętności miękkie, takie jak praca zespołowa, komunikacja, motywacja własna i grupowa, kreatywność czy zarządzanie czasem. – To był świetny projekt odpowiadający potrzebom studentów i rynku pracy. Jeśli chodzi o uczelnię, to dla Politechniki Łódzkiej kolejny krok w przyszłość. Powoli stajemy się liderem wśród uczelni w Polsce w wykorzystywaniu technologii immersyjnych w nauczaniu. Teraz czekamy na wyniki w kolejnym rozdaniu grantów na Partnerstwa współpracy Erasmus+. Zgłosiliśmy dwa nowe projekty. Nie będę mówić jakie, bo nie chcę zapeszać. Jeśli dostaniemy możliwość ich realizacji, będzie to fantastyczna przygoda – przyznaje Dorota Kamińska.

Z ostatniej chwili: w naborze 2023 dofinansowanie przyznano aż trzem projektom Politechniki Łódzkiej. Gratulujemy!

Zainteresował Cię ten tekst?
Przejrzyj pełne wydanie Europy dla Aktywnych 3/2023: