treść strony

Seminarium: sztuczna inteligencja i technologie przyszłości w edukacji zawodowej

W dniach 13-14 czerwca 2024 r. w Warszawie odbyło się Seminarium Bilateralne „Empowering Tomorrow’s Workforce: Exploring AI and Future Tech in VET and C-VET” organizowane przez Program Edukacja w ramach Funduszy Norweskich i EOG.

 • Seminarium poświęcono nowym technologiem w sektorze VET

  fot. Szymon Łaszewski/FRSE

 • Alina Prochasek, członkini zarządu FRSE

  fot. Szymon Łaszewski/FRSE

 • Margunn Instefjord, Norweski Dyrektoriat ds. Wyższej Edukacji i Umiejętności

  fot. Szymon Łaszewski/FRSE

 • Prof. Aleksandra Przegalińska, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

  fot. Szymon Łaszewski/FRSE

 • Pierwszy panel dyskusyjny

  fot. Szymon Łaszewski/FRSE

 • Drugi panel dyskusyjny

  fot. Szymon Łaszewski/FRSE

 • Seminarium trwało 2 dni

  fot. Szymon Łaszewski/FRSE

 • Seminarium trwało 2 dni

  fot. Szymon Łaszewski/FRSE

 • Sesje warsztatowe

  fot. Szymon Łaszewski/FRSE

 • Sesje warsztatowe

  fot. Szymon Łaszewski/FRSE

 • Sesje warsztatowe

  fot. Szymon Łaszewski/FRSE

 • Nowe technologie w praktyce

  fot. Szymon Łaszewski/FRSE

Podczas konferencji podjęto dyskusję nad tematami skomplikowanymi, niełatwymi, ale jednocześnie pilnymi – przede wszystkim w kontekście tego, jak musi zmienić się edukacja w odpowiedzi na współczesne wyzwania. Można było usłyszeć głosy przedstawicieli szkół, środowisk akademickich, przemysłu, a także osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki w zakresie kształcenia zawodowego zarówno z Polski, jak i Islandii, Liechtensteinu oraz Norwegii. Wspólnie zastanawiano się nad innowacyjnymi strategiami i narzędziami, które pomagają wypełnić lukę między edukacją a wymaganiami przyszłego rynku pracy.

Wydarzenie otworzyła Alina Prochasek, członkini zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji:

Z ramienia norweskiego partnera Programu Edukacja głos zabrała również Margunn Instefjord, przedstawicielka Norweskiego Dyrektoriatu ds. Wyższej Edukacji i Umiejętności (HK-DIR).

Gościem specjalnym wydarzenia była prof. Aleksandra Przegalińska, prorektor ds. współpracy z zagranicą i ESR w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, która w inspirujący sposób przedstawiła rolę sztucznej inteligencji w sektorze VET.

Panele dyskusyjne i warsztaty

W ramach konferencji odbyły się dwa panele dyskusyjne:

 • „Fostering effective partnerships in VET: Key strategies for success”, skoncentrowany na strategiach zapewniających sukces partnerstwom w kształceniu zawodowym;
 • „Navigating the Future: AI and other top edtech trends in VET”, poświęcony przyszłości edukacji zawodowej w kontekście sztucznej inteligencji i nowych technologii.

Sam fakt niezbędności partnerstwa między edukacją a biznesem paneliści uznali za oczywisty. Na dzisiejszym dynamicznym rynku współpraca między instytucjami edukacyjnymi, partnerami branżowymi oraz organami rządowymi jest bardziej istotna niż kiedykolwiek.

Paneliści zgodzili się również, że kluczowe jest bieżące reagowanie na potrzeby zmieniającego się rynku, który często wymaga od pracowników umiejętności obsługi coraz to nowszych technologii. Katarzyna Kołodziejska, dyrektor Szkół ZDZ w Radomiu, wskazała Branżowe Centra Umiejętności (BCU) jako dobry przykład skutecznej odpowiedzi na to wyzwanie: – To budujące doświadczenie, gdy edukacja łączy się dzięki BCU z biznesem.

Drugiego dnia wydarzenia uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy warsztatowe. Podczas sesji prowadzonych metodą Design Thinking nie tylko wspólnie opracowywali zagadnienia z wykorzystania AI w edukacji zawodowej. Szukali również możliwości wzmacniania partnerstw oraz współpracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami przy wsparciu międzynarodowej społeczności VET. Efektami podzielili się podczas spotkania podsumowującego, które zamykało seminarium.