treść strony

V Forum Młodzieży Partnerstwa Wschodniego

Uczestnicy Forum spotkają się wyłącznie online 23 i 24 listopada, a samo wydarzenie towarzyszy Szczytowi Partnerstwa Wschodniego, który odbędzie się w Brukseli 15 grudnia 2021 roku. 

  • fot. KE

Tematem przewodnim dwudniowego V Forum jest uczestnictwo młodzieży w procesach demokratycznych. Około 250 osób pracujących z młodzieżą, a także aktywnych i krytycznie myślących młodych ludzi i decydentów do spraw młodzieży z krajów Partnerstwa Wschodniego, Unii Europejskiej i państw członkowskich Unii Europejskiej ma wyjątkową okazję omówienia osiągnięć i wyzwań związanych z polityką młodzieżową w regionie wschodniego sąsiedztwa oraz w Unii Europejskiej.

Uczestnicy podzielą się dobrymi praktykami, doświadczeniami i propozycjami udziału młodzieży w procesach demokratycznych zgodnie z dziewiątym celem Unii Europejskiej dotyczącym młodzieży – „Przestrzeń i uczestnictwo dla wszystkich”. Omówione zostaną także bieżące inicjatywy, jak zbliżający się plan działania UE dotyczący młodzieży w działaniach zewnętrznych oraz „Nowy ład dla młodzieży” z agendy politycznej Partnerstwa Wschodniego na okres po 2020 roku.

Szczegółowy program Forum: TUTAJ. 

Zaangażowanie młodzieży w procesy polityczne, gospodarcze i społeczne jest – zdaniem organizatorów Forum – podstawowym elementem obywatelstwa w demokratycznym społeczeństwie i ma silny oraz pozytywny wpływ na zapewnienie skutecznego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Uczestnictwo młodzieży jest strategicznym narzędziem funkcjonującej demokracji i warunkiem wstępnym polityki zorientowanej na przyszłość. Młodzi ludzie, jako niewyczerpane źródło energii i innowacyjnych rozwiązań, niosą ze sobą ogromny potencjał i siłę transformacyjną, a usuwanie przeszkód i zaangażowanie obywatelskie ma zasadnicze znaczenie dla dobra całego społeczeństwa.

Oczekiwanym rezultatem Forum będzie przedstawienie wniosków i zaleceń wypracowanych podczas czterech warsztatów tematycznych.

Transmisja online: TUTAJ.