treść strony

Webinar dla nauczycieli pracujących w szkołach na terenach wiejskich

Zapraszamy nauczycieli doświadczonych w programie eTwinning na międzynarodowe szkolenie online organizowane przez Centralne Biuro eTwinning w dniach 27-29 kwietnia 2022 r. (godziny popołudniowe). Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim.

  • fot. Shutterstock

Do 3 kwietnia 2022 r. czekamy na zgłoszenia od nauczycieli: 

  • posiadających doświadczenie w programie eTwinning;

  • pracujących w szkołach na terenach wiejskich (dowolny przedmiot i grupa wiekowa uczniów);

  • komunikujących się w języku angielskim.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning (online/offline). 

Termin zgłoszeń upływa 3 kwietnia 2022 r. (godz. 23:59). W przypadku dużej liczby aplikacji organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu. 

Aby wziąć udział w szkoleniu, online należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.