treść strony
 • MEiN

 • Krajowy Plan Odbudowy

wróc do poprzedniej strony

Poniedziałek, 25 WRZ 2023

Stwórz branżowe centrum umiejętności

MEiN

Cel i forma:

 • Zgłoszenie

  Wnioski o objęcie wsparciem składane w ramach naboru są przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu informatycznego FRSE dostępnego pod adresem: https://online.frse.org.pl/. Trzeci nabór zakończył się 25 września 2023 r.

 • Twój profit
  czyli co zyskasz

  Inwestycja polega na utworzeniu 120 nowoczesnych branżowych centrów umiejętności. Centra będą zaawansowanymi technologicznie ośrodkami kształcenia, szkolenia i egzaminowania w danej branży. Z ich oferty będą mogli korzystać uczniowie, studenci, nauczyciele, wykładowcy oraz pracownicy branż. BCU pełnić będą cztery funkcje: edukacyjno-szkoleniową, integrująco-wspierającą, innowacyjno-rozwojową i doradczo-promocyjną.

 • Forma
  czyli jak to przebiega

  W każdej ze 120 dziedzin określonych na potrzeby konkursu powstanie 1 centrum w kraju – o jego lokalizacji zdecyduje dana branża, przy czym BCU będą tworzone przy szkołach kształcących w zawodach lub centrach kształcenia zawodowego.

Wymagania i formalności:

 • Wkład własny

  Nie jest wymagany.
 • Warunek uczestnictwa

  Wnioski mogą składać m.in. organizacje branżowe, izby gospodarcze, stowarzyszenia zawodowe i samorządy zawodowe zrzeszające osoby wykonujące dany zawód. Przedsięwzięcia muszą zostać zrealizowane w partnerstwie podmiotów branżowych oraz organów prowadzących szkoły kształcące w zawodach i centra kształcenia zawodowego.

 • Wsparcie finansowe
  które otrzymasz po
  zakwalifikowaniu się

  Kwota przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w konkursie (alokacja na konkurs) wynosi: 
  1 429 000 000 PLN, w podziale na 120 dziedzin od 9 000 0000 do 16 000 000 PLN.

 • Czas trwania
  całego projektu

  Okres realizacji przedsięwzięcia powinien rozpocząć się nie wcześniej niż 1 stycznia 2023 r. i zakończyć:

  • nie później niż 30 września 2025 r. – dla przedsięwzięć realizowanych w I terminie naboru wniosków o objęcie wsparciem;
  • nie później niż do 30 czerwca 2026 r. – dla przedsięwzięć realizowanych w II terminie naboru wniosków o objęcie wsparciem.

  Okres trwałości będzie wynosił trzy lata i obejmował funkcjonowanie BCU w tym okresie.

III nabór zakończony

dowiedz się więcej na stronie:

przejdź do strony
Strona główna BCU