treść strony
Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dot. konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs).

Materiały po serii spotkań online dla potencjalnych wnioskodawców konkursu:

Materiały po szkoleniu z zarządzania przedsięwzięciami (5-6 grudnia 2023 r.):

Materiały po spotkaniu Ostatecznych Odbiorców Wsparcia - Państwowych Jednostek Budżetowych w dniu 21 marca 2024 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi: