Konkurs Zawodowiec Roku 2022

treść strony

IDEA KONKURSU

Nauczyciele mają niepodważalny wpływ na życie i rozwój każdego z nas. Droga do wymarzonego zawodu często nie jest prosta, dlatego tak ważne jest podążanie nią w ślad za kompetentnym i pełnym pasji fachowcem. Zawodowiec Roku 2022 to tytuł, który zostanie przyznany najlepszym nauczycielom kształcenia zawodowego. Należy się on przede wszystkim tym dydaktykom, którzy są wzorem nie tylko dla swoich uczniów, ale także dla innych pedagogów.

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest nagrodzenie najlepszych nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy z pasją i zaangażowaniem edukują przyszłą kadrę kompetentnych pracowników branżowych, a równocześnie są wzorem dla innych nauczycieli. 

Zawodowiec Roku 2022:  

  • cechuje się zaangażowaniem i pasją w pracy;
  • wspiera zainteresowania zawodowe uczniów;
  • cieszy się autorytetem w środowisku szkolnym i lokalnym;
  • posiada szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze w obszarze kształcenia zawodowego.

KOGO SZUKAMY? 

Nasze poszukiwania ukierunkowane są na nauczycieli zawodów branżowych, którzy wyróżniają się na tle innych pedagogów kształcenia zawodowego. Kandydaci do tytułu Zawodowca Roku 2022 powinni: 

  • działać na rzecz promocji kształcenia zawodowego;
  • wprowadzać autorskie rozwiązania dydaktyczne i metodyczne w obszarze kształcenia zawodowego; 
  • współpracować z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym w szczególności z pracodawcami;
  • dbać o swój rozwój zawodowy.

ZGŁOŚ ZAWODOWCA ROKU! 

Pomóż nam w poszukiwaniach i zgłoś nauczyciela, który wzorowo pasuje do profilu Zawodowca Roku 2022.

Rejestracja kandydatów trwa do 31 grudnia 2022 r.

Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy i wyróżnienia przyznawane w każdej dziedzinie konkursowej.

W razie pytań prosimy o kontakt:
Agata Kłopotowska (
aklopotowska@frse.org.pl, tel. 505 330 181)
Dagmara Wieczorkowska (
dwieczorkowska@frse.org.pl, tel. 505 432 672)