treść strony

Co tam, panie, w polityce… młodzieżowej?

W ciągu pięciu lat liczba młodych ludzi w Polsce zmniejszyła się o ponad 870 tys. Z jakimi problemami zmaga się to pokolenie i w jaki sposób jest wspierane przez państwo? Takie informacje możemy znaleźć w internetowej encyklopedii Youth Wiki.

  • fot. Shutterstock

Polityka młodzieżowa obejmuje wszystkie działania państwa dotyczące młodych ludzi. Jest jednym z kluczowych czynników mających wpływ na rozwój społeczno-ekonomiczny, gdyż to właśnie młodzi ludzie są siłą napędową współczesnego społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy. Jednak jest to grupa szczególnie wrażliwa, poszukująca swojej drogi edukacyjnej, zawodowej i towarzyskiej. Tym trudniejsza staje się rola państwa w kształtowaniu polityki młodzieżowej. Polityka ta musi łączyć działania i kompetencje właściwie wszystkich resortów – od edukacji i nauki przez finanse, gospodarkę, sprawy społeczne, na zdrowiu, kulturze i aktywności fizycznej kończąc.

Polska nie ma strategii
Komisja Europejska, chcąc dostarczyć osobom odpowiedzialnym za kształtowanie polityki młodzieżowej rzetelnych i aktualnych informacji, utworzyła Youth Wiki – internetową encyklopedię, której celem jest przedstawienie obecnego stanu tej polityki w Europie oraz najważniejszych reform mających wpływ na życie młodych ludzi. Jej głównymi odbiorcami są decydenci, środowisko akademickie, organizacje pozarządowe oraz rady młodzieży.

Aktualizacja przeprowadzona w marcu 2023 r. dostarczyła wielu ciekawych spostrzeżeń dotyczących sytuacji młodzieży w Polsce. Po pierwsze, dowiadujemy się z niej, że liczba młodych ludzi w naszym kraju – podobnie jak w zdecydowanej większości państw członkowskich Unii Europejskiej – systematycznie spada. W roku 2017, kiedy po raz pierwszy opublikowano dane dotyczące polskiej młodzieży, w naszym kraju mieszkało 6 755 880 młodych osób (stanowiły prawie 18% populacji Polski). Pięć lat później, w 2022 r., liczba ta zmniejszyła się do 5 884 309 osób (odsetek młodych w populacji kraju spadł do poziomu 15,5%).

Po drugie, Polska wciąż nie ma strategii na rzecz młodzieży. Ostatni tego typu dokument przestał obowiązywać w 2012 r., a nowy – pomimo przeprowadzenia największych w historii ogólnopolskich konsultacji społecznych (w 2021 r.), których celem było wypracowanie założeń Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia – dotychczas nie powstał. W konsultacjach tych wzięło udział prawie 30 tys. młodych ludzi ze wszystkich regionów kraju oraz przedstawiciele polskiej młodzieży mieszkającej i studiującej za granicą.

Z pieniędzy tych będą mogły skorzystać m.in. młodzieżowe rady (obecnie na terenie kraju działają 533 takie organizacje), samorządy szkolne, akademickie i doktoranckie, koła naukowe oraz młodzieżowe organizacje pozarządowe.

Statystyki biją na alarm
Ważnym elementem polityki państwa jest także troska o stan zdrowia młodych ludzi. Pomimo pewnych pozytywnych trendów, takich jak na przykład spadek liczby zgonów czy chociażby liczby zakaźnych infekcji, powodem do niepokoju są wciąż nadwaga i otyłość, a przede wszystkim problemy młodych ludzi ze zdrowiem psychicznym, które dodatkowo pogłębiła pandemia COVID-19. Szczególnie alarmujące są rosnące statystyki dotyczące prób samobójczych dzieci i młodzieży – w 2022 r. odnotowano ich rekordowo dużo, bo aż 2031, z czego 150 zakończyło się zgonem.

Polska, podobnie jak wiele krajów Unii Europejskiej, mierzy się z licznymi wyzwaniami dotyczącymi sytuacji młodego pokolenia. Youth Wiki nie jest i nie będzie na nie odpowiedzią, jednak w przejrzysty sposób podsumowuje najważniejsze informacje. Daje także możliwość tworzenia porównań międzynarodowych, które mają szansę stać się kopalnią pomysłów i rozwiązań w zakresie kształtowania polityki na rzecz młodzieży.

Youth Wiki to internetowa encyklopedia poświęcona polityce młodzieżowej w Europie i reformom dotyczącym młodych ludzi. Znajdziecie ją na stronie: national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki.

Zainteresował Cię ten tekst?
Przejrzyj pełne wydanie Europy dla Aktywnych 2/2023: