treść strony

Nagroda R&D Impact dla projektu Szansa odebrana przez dr. Pawła Poszytka

Dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny FRSE, odebrał nagrodę dla projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” podczas Gali R&D Impact 2022.

  • fot. R&D Impact

20 maja 2022 r. w Olivia Business Centre w Gdańsku odbyła się I edycja Gali R&D Impact 2022. Powstała ona po to, aby doceniać wysiłki innowatorów, naukowców, przedstawicieli myśli technologicznej i przedsiębiorców. Z ponad 300 kandydatur wyróżniono i nagrodzono 34 laureatów, którzy swoimi działaniami zmieniają świat poprzez: rozwój branż, gospodarki i poprawę jakości życia w społeczeństwie. To oni, w dużej mierze, wyznaczają zawodowe trendy i budują lepszą wizję jutra.

Wśród nagrodzonych znalazła się Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji za projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” za wpływ na rozwój umiejętności podstawowych poprzez realizowany projekt, a także postawę nastawioną na upowszechnianie i promocję swoich działań wśród ogółu społeczeństwa. Nagrodę R&D IMPACT odebrał dr Paweł Poszytek – dyrektor generalny FRSE.

Więcej na temat wydarzenia i krótka relacja: TUTAJ.