treść strony

Nowości wydawnicze w Czytelni FRSE

Zapraszamy do lektury nowego numeru kwartalnika „Języki Obce w Szkole”, a także czterech nowych publikacji książkowych Wydawnictwa FRSE.

  • fot. Shutterstock

W Wydawnictwie FRSE co roku powstaje kilkadziesiąt publikacji, których nadrzędnym celem jest informowanie o możliwościach, jakie dają program Erasmus+ oraz inne przedsięwzięcia zarządzane przez Fundację.

„Języki Obce w Szkole” nr 4/2021

Co projektem edukacyjnym jest, a co nim nie jest (ale nadal pozostaje realizacją dobrych praktyk), jakie są blaski i cienie angażowania się w projekty, jak prowadzić je w „zwykłej, polskiej szkole” i jakie inicjatywy otrzymują międzynarodowe wyróżnienia, takie jak European Language Label (ELL) czy Krajowe i Europejskie Odznaki Jakości eTwinning – o tym wszystkim w bieżącym numerze „Języków Obcych w Szkole”.

Całe wydanie można przeczytać TUTAJ. Zapraszamy też na stronę kwartalnika: www.jows.pl.

Warszawa dla początkujących

„Warszawa dla początkujących, czyli sensoryczny kurs dla młodych przewodników z elementami historii, kultury i języka polskiego jako obcego” to już drugi wybór tekstów do nauki języka polskiego z ćwiczeniami, opracowany przez Muzeum Warszawy. Publikacja jest trwałym rezultatem wyróżnionego w 2020 roku nagrodą European Language Label projektu „Warszawa dla początkujących”, dlatego Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji wsparło muzealnych lingwistów i zaangażowało się w proces wydawniczy.

Publikacja dostępna jest tutaj: Warszawa dla początkujących.

„Erasmus+ during the COVID-19 pandemic”

Erasmus to doskonale znany program, który pod różnymi nazwami od ponad 30 lat funkcjonuje w Unii Europejskiej i poza nią. Od 2014 roku wymiana studencka między uczelniami odbywa się w ramach unijnego programu Erasmus+. Pod jego auspicjami w latach poprzedzających pandemię około 250 tys. studentów rocznie spędzało jeden lub dwa semestry na zagranicznej uczelni. Celem raportu „Erasmus+ during the COVID-19 pandemic. The experiences of Erasmus students in Poland” jest podsumowanie tego wyjątkowego roku programu, w którym pandemia COVID-19 wymusiła zmiany zarówno dla studentów, jak i instytucji programowych.

Publikacja dostępna jest tutaj: Erasmus+ during the COVID-19 pandemic.

„Erasmus bez barier. Mobilności zawodowe uczniów ze specjalnymi potrzebami”

Poradnik został opracowany na podstawie doświadczeń beneficjentów programu Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe. W realizowanych przez nich projektach brały udział grupy mieszane (osoby z niepełnosprawnościami i pełnosprawne) lub złożone wyłącznie z uczniów ze specjalnymi potrzebami. Publikacja zawiera praktyczne wskazówki, ułatwiające wdrożenie strategii na rzecz włączania i różnorodności, a tym samym pokonywanie barier utrudniających udział osób z dysfunkcjami w zagranicznych szkoleniach i praktykach zawodowych.

Publikacja dostępna jest tutaj: Erasmus bez barier.

Angielski z amerykańskimi wolontariuszami

Monografia „Angielski z amerykańskimi wolontariuszami. O programie TEIP Fundacji Kościuszkowskiej” stanowi zbiór artykułów napisanych przez specjalistów – pedagogów, psychologów, praktyków i teoretyków związanych z programem. W artykułach podjęto próbę analizy niektórych aspektów programu TEIP i ich możliwego wpływu na podniesienie jakości nauczania języka angielskiego oraz na kształtowanie postaw zaangażowania społecznego uczestników tego programu.

Książka dzieli się na dwie części. W pierwszej znajdują się rozdziały w języku polskim, w drugiej – ich wersje anglojęzyczne.

Publikacja dostępna jest tutaj: Angielski z amerykańskimi wolontariuszami.

Zachęcamy do zaglądania na bieżąco do Czytelni FRSE, gdzie sukcesywnie dodawane są nowe publikacje oraz wydania kwartalników – „Europa dla Aktywnych” i „Języki Obce w Szkole”.