Edukacja przedszkolna z programem eTwinning

treść strony

rok wydania

2023

miejsce wydania

Warszawa

liczba stron

86

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Wydawnictwo FRSE

język

POLSKI

ISBN / ISSN

978-83-67587-18-1

Nauczyciele edukacji przedszkolnej to jedni z pierwszych eTwinnerów. To właśnie ich pracy poświęcono w całości niniejszą publikację. Jest ona pierwszym tego typu opracowaniem, w którym zebrano przykłady wykorzystania nowoczesnych metod dydaktycznych w działaniach projektowych w programie eTwinning.


eTwinning to istniejąca od 2005 roku społeczność szkół, nauczycieli i uczniów współpracujących ze sobą za pośrednictwem internetu w ramach międzynarodowych projektów edukacyjnych. Zrzesza ona ponad milion nauczycieli i innych pracowników szkół z ponad 230 tysięcy placówek dydaktycznych w ponad 40 krajach, którzy dzięki transgranicznym przedsięwzięciom z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych poszerzają swoje kompetencje i wymieniają się dobrymi praktykami w swojej pracy zawodowej. Sprzyja to poszerzaniu zakresu możliwości pedagogicznych dostępnych dla kadry dydaktycznej i jej wychowanków, motywuje ich do nauki oraz do otwierania się na Europę.

Cytowanie: Czapliński, P. i Tokarz, D. (red.) (2023). Edukacja przedszkolna z programem eTwinning. Warszawa: Wydawnictwo FRSE.

Czytaj pozostałe z tej serii