treść strony

Uniwersytety europejskie w Polsce

seria wydawnicza

rok wydania

2021

miejsce wydania

Warszawa

liczba stron

104

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Wydawnictwo FRSE

język

polski

ISBN / ISSN

978-83-66515-58-1

Kraje wspólnoty europejskiej od lat podejmują działania mające na celu zapewnienie obywatelom UE edukacji jak najwyższej jakości. W tym celu kontynuują już sprawdzone inicjatywy i tworzą nowe, ukierunkowane na zapewnianie dostępu do wykształcenia wykorzystującego najnowszą wiedzę teoretyczną i najbardziej aktualne rozwiązania praktyczne. Jednym ze środków służących tym celom jest stworzenie Europejskiego Obszaru Edukacji, który obejmie wszystkie etapy edukacji, również szkolnictwo wyższe. Kluczowym instrumentem wykorzystywanym do realizacji wymienionych celów w szkolnictwie wyższym będzie nowa perspektywa programu Erasmus+, zainaugurowana na początku 2021 r. Uwzględnia ona nowe rozwiązania, które zapewnią jeszcze skuteczniejsze wsparcie europejskich systemów edukacji przez kolejne siedem lat programu. Jednym z nich jest tworzenie uniwersytetów europejskich – sieci uczelni zlokalizowanych w kilku państwach UE, funkcjonujących na podstawie wspólnie wypracowanych zasad. Uniwersytety europejskie będą uzupełniały inne, realizowane już w szkolnictwie wyższym przedsięwzięcia i podobnie jak one, będą ułatwiały budowanie relacji wzmacniających poszczególne obszary tego sektora.

Czytaj pozostałe z tej serii