Erasmus+ 2014–2020 a umiędzynarodowienie polskich uczelni

treść strony

seria wydawnicza

rok wydania

2022

miejsce wydania

Warszawa

liczba stron

67

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Wydawnictwo FRSE

język

POLSKI

ISBN / ISSN

978-83-66515-76-5

Publikacja przedstawia osiągnięcia polskich uczelni realizujących program Erasmus+ w latach 2014–2020. Można w niej znaleźć nie tylko imponujące liczby, ale przede wszystkim dobre praktyki ze szkół wyższych z całej Polski, dotyczące m.in. nowych partnerstw i umów międzynarodowych, programów podwójnego dyplomowania, działań promocyjnych oraz komunikacyjnych. Publikacja obrazuje, jak wzrost liczby studentów zagranicznych, mobilności polskich studentów oraz pracowników naukowych i dydaktycznych przekłada się na umiędzynarodowienie uczelni w naszym kraju.

Czytaj pozostałe z tej serii