Wnioskowanie (KPO-BCU)

treść strony

Konkurs Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)

| Regulamin Konkursu
Regulamin konkursu - aktualizacja z dnia 16 grudnia 2022 r. dotycząca zmiany zapisu procedury odwoławczej (PDF)
Regulamin konkursu - aktualizacja z dnia 11 października 2022 r. (PDF)
Zestawienie zmian z dnia 11 października 2022 r. w Regulaminie konkursu (PDF)
Regulamin konkursu - wersja z dnia 15 września 2022 r. (PDF)