Rada Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji


Marzenna Drab

PRZEWODNICZĄCA RADY

Marzena Machałek

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Sławomir Adamiec

CZŁONEK RADY

Krzysztof Grad

CZŁONEK RADY

Tomasz Michałowski

CZŁONEK RADY

Marek Bobel

CZŁONEK RADY

Wojciech Kaczmarczyk

CZŁONEK RADY

Teresa Wargocka

CZŁONEK RADY

Piotr Gajewski

CZŁONEK RADY

Tomasz Madras

CZŁONEK RADY

Katarzyna Zawada

CZŁONEK RADY