Rada Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji


Marzenna Drab

PRZEWODNICZĄCA RADY
FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

Teresa Wargocka

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

Joanna Szczawińska

CZŁONEK RADY FRSE

Marzena Machałek

CZŁONEK RADY FRSE

Karol Wesołowski

CZŁONEK RADY FRSE

Jarosław Jurzak

CZŁONEK RADY FRSE

dr Piotr Dardziński

CZŁONEK RADY FRSE

Wojciech Kaczmarczyk

CZŁONEK RADY FRSE

Patrycja Loose

CZŁONEK RADY FRSE