Rada Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji


Marzenna Drab

PRZEWODNICZĄCA RADY

Teresa Wargocka

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Marzena Machałek

CZŁONEK RADY

Sławomir Adamiec

CZŁONEK RADY

Jarosław Jurzak

CZŁONEK RADY

Piotr Gajewski

CZŁONEK RADY

Krzysztof Grad

CZŁONEK RADY

Karol Wesołowski

CZŁONEK RADY

Wojciech Kaczmarczyk

CZŁONEK RADY

Andrzej Kurkiewicz

CZŁONEK RADY

Katarzyna Zawada

CZŁONEK RADY