Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji


Paweł Poszytek

dr Paweł Poszytek

DYREKTOR GENERALNY
FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

W latach 1998 – 2010 koordynator programu Lingua i European Language Label, a także członek zarządu i dyrektor polskiej Narodowej Agencji programów Socrates i Uczenie się przez całe życie (obecnie Erasmus+). Współzałożyciel Fundacji Instytut Jakości w Edukacji. Twórca polskiego sukcesu programu współpracy szkół europejskich eTwinning oraz programu European Language Label. Był członkiem kilku językowych grup doradczych przy Komisji Europejskiej i Ministerstwie Edukacji Narodowej, krajowym koordynatorem projektu Country Profile Rady Europy oraz członkiem zarządu europejskiego stowarzyszenia zajmującego się jakością w testowaniu biegłości językowej EALTA. Recenzent Nowej Podstawy Programowej do języków obcych. Autor wielu artykułów dotyczących edukacji językowej wydanych w Polsce i za granicą w tym także przez tak renomowane wydawnictwa jak Cambridge i Multilingual Matters. Twórca ogólnopolskiej kampanii społecznej: ‘Ucz się języków. Język to podstawa’. Paweł Poszytek był także wykładowcą na studiach podyplomowych dla kadry zarządzającej oświatą na Politechnice Gdańskiej. Paweł Poszytek jest też artystą muzykiem, kompozytorem i autorem z dorobkiem kilku płyt oraz ma międzynarodowe doświadczenie biznesowe w branży muzycznej.

Obecnie (od maja 2016): dyrektor generalny i prezes zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Andrzej Wyczawski

Andrzej Wyczawski

ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO
FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

Doświadczony samorządowiec, specjalista z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i sprawami administracyjnymi oraz pozyskiwania środków pozabudżetowych. Od listopada 2015 do maja 2016 roku dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

Jako administratywista po UMCS (filia w Rzeszowie) oraz podyplomowych studiach z zakresu zarządzania oświatą z elementami wdrażania projektów unijnych, rozpoczął karierę w Urzędzie Miasta Jarosławia. Piastował stanowiska naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich UM Jarosławia oraz naczelnika Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta Jarosławia, by wreszcie od 2006 roku, przez dwie kolejne kadencje, pełnić urząd Burmistrza Miasta Jarosławia. Ponad 20-letnie doświadczenie w pracy samorządowej pozwoliło mu rozwinąć umiejętności strategicznego planowania budżetu oraz nabyć praktyczne zasady działania technik negocjacyjnych i funkcjonowania Unii Europejskiej. Od 10 lat jest także wiceprezesem Stowarzyszenia Euroregion Karpacki.

Wielokrotnie nagradzany za swoją działalność, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego), Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a także certyfikatem „Mecenas Wiedzy”, przyznawanym przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego we Wrocławiu.

Anna Salamończyk-Mochel

Anna Salamończyk-Mochel

CZŁONEK ZARZĄDU
FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze działań z zakresu komunikacji z mediami oraz zarządzania projektami unijnymi.  Od ponad 6 lat realizuje projekty edukacyjne finansowane ze środków europejskich, pełniąc rolę eksperta w obszarze strategii, promocji i komunikacji, a zdobyte doświadczenia zawodowe wielokrotnie wykorzystywała, jako szkoleniowiec.

W latach 2010-2013 pełniła funkcję pełnomocnika rektora ds. personalnych wyższej uczelni w Krakowie, gdzie współtworzyła system oceny pracowniczej i wielokrotnie przeprowadzała procesy tej oceny, dbając o rozwój kadry administracyjnej i dydaktycznej. Współpracę ze światem nauki kontynuowała w strukturach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizując strategiczne cele rozwojowe jako dyrektor biura ministra.

Jest absolwentką filologii romańskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu PR i zarządzania zasobami ludzkimi.

Obecnie w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, jako członek zarządu odpowiada za kształtowanie polityki medialnej oraz promocję dobrych praktyk realizowanych w ramach programów Erasmus+.

Obszary tematyczne: komunikacja z mediami, zarządzanie projektami unijnymi w obszarze edukacji, kompetencje językowe, program Erasmus+