Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji


Paweł Poszytek

dr Paweł Poszytek

DYREKTOR GENERALNY
FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

W latach 1998 – 2010 koordynator programu Lingua i European Language Label, a także członek zarządu i dyrektor polskiej Narodowej Agencji programów Socrates i Uczenie się przez całe życie (obecnie Erasmus+). Współzałożyciel Fundacji Instytut Jakości w Edukacji. Twórca polskiego sukcesu programu współpracy szkół europejskich eTwinning oraz programu European Language Label. Był członkiem kilku językowych grup doradczych przy Komisji Europejskiej i Ministerstwie Edukacji Narodowej, krajowym koordynatorem projektu Country Profile Rady Europy oraz członkiem zarządu europejskiego stowarzyszenia zajmującego się jakością w testowaniu biegłości językowej EALTA. Recenzent Nowej Podstawy Programowej do języków obcych. Autor wielu artykułów dotyczących edukacji językowej wydanych w Polsce i za granicą w tym także przez tak renomowane wydawnictwa jak Cambridge i Multilingual Matters. Twórca ogólnopolskiej kampanii społecznej: ‘Ucz się języków. Język to podstawa’. Paweł Poszytek był także wykładowcą na studiach podyplomowych dla kadry zarządzającej oświatą na Politechnice Gdańskiej. Paweł Poszytek jest też artystą muzykiem, kompozytorem i autorem z dorobkiem kilku płyt oraz ma międzynarodowe doświadczenie biznesowe w branży muzycznej.

Obecnie (od maja 2016): dyrektor generalny i prezes zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Andrzej Wyczawski

Andrzej Wyczawski

ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO
FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

Doświadczony samorządowiec, specjalista z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i sprawami administracyjnymi oraz pozyskiwania środków pozabudżetowych. Od listopada 2015 do maja 2016 roku dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

Jako administratywista po UMCS (filia w Rzeszowie) oraz podyplomowych studiach z zakresu zarządzania oświatą z elementami wdrażania projektów unijnych, rozpoczął karierę w Urzędzie Miasta Jarosławia. Piastował stanowiska naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich UM Jarosławia oraz naczelnika Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta Jarosławia, by wreszcie od 2006 roku, przez dwie kolejne kadencje, pełnić urząd Burmistrza Miasta Jarosławia. Ponad 20-letnie doświadczenie w pracy samorządowej pozwoliło mu rozwinąć umiejętności strategicznego planowania budżetu oraz nabyć praktyczne zasady działania technik negocjacyjnych i funkcjonowania Unii Europejskiej. Od 10 lat jest także wiceprezesem Stowarzyszenia Euroregion Karpacki.

Wielokrotnie nagradzany za swoją działalność, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego), Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a także certyfikatem „Mecenas Wiedzy”, przyznawanym przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego we Wrocławiu.

Błażej Poboży, foto

Błażej Poboży

CZŁONEK ZARZĄDU
FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

Doktor nauk humanistycznych. Politolog. Od kilkunastu lat związany z Instytutem Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Rady Wydziału Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych. Popularny nauczyciel akademicki, dwukrotnie wyróżniany
w konkursie na najlepszego wykładowcę Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się najnowszą historią polityczną Polski i Europy ze szczególnym uwzględnieniem problematyki partii
i ruchów społeczno-politycznych.

Do 2015 roku stały komentator wydarzeń politycznych. Od czerwca 2016 do listopada 2018 roku zastępca burmistrza dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy odpowiedzialny m. in. za promocję
i komunikację społeczną oraz oświatę. Nadzorował Wydział Oświaty i Wychowania oraz Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty. Aktualnie radny m. st. Warszawy. Członek Komisji Promocji i Kultury oraz Komisji Zdrowia. Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji.

W 2018 roku odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Anna Salamończyk-Mochel

Anna Salamończyk-Mochel

CZŁONEK ZARZĄDU
FUNDACJI ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI