treść strony

Nowe publikacje Wydawnictwa FRSE

Zapraszamy do lektury dwóch nowych publikacji – prac wyróżnionych w konkursie Monografie 2021. Jednocześnie zachęcamy do wzięcia udziału w tegorocznej edycji. Zgłoszenia przyjmujemy do 30 czerwca 2022 r.

  • fot. Shutterstock

Dwie publikacje pokonkursowe to: „Doświadczenie pobytu w Polsce w narracjach zagranicznych studentów” oraz „Perspektywy kształcenia nauczycieli języków specjalistycznych w Polsce”.

Doświadczenie pobytu w Polsce w narracjach zagranicznych studentów

Znajomość języka obcego to okno na świat. Dzięki temu, że możemy rozmawiać z przedstawicielami innych kultur, lepiej rozumiemy, jak patrzą na życie i reguły w nim panujące. Czy jednak używanie wspólnej mowy eliminuje konteksty, w których na powrót stałaby się ona obca dla użytkowników? Autorzy publikacji „Doświadczenie pobytu w Polsce w narracjach zagranicznych studentów” – Emilia Wąsikiewcz-Firlej, Anna Szczepaniak-Kozak i Hadrian Lankiewicz ­– przekonują, że podczas dłuższych pobytów w kraju nieanglojęzycznym znajomość języka angielskiego nie wystarczy, by na co dzień swobodnie funkcjonować w nowym otoczeniu.

Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest uczenie się języka kraju goszczącego. W dłuższej perspektywie nowa umiejętność sprawi, że lokalna kultura stanie się bliższa, a kontakty z mieszkańcami bardziej otwarte i satysfakcjonujące. Obcokrajowcy będą mogli budować głębsze relacje, kreować własną pozycję w społeczności przyjmującej, a zarazem zdobywać unikalne doświadczenie wzbogacające osobiste zasoby kulturowo-językowe.

Publikacja w wersji elektronicznej jest do pobrania TUTAJ.

Perspektywy kształcenia nauczycieli języków specjalistycznych w Polsce

Głównym celem publikacji jest analiza procesu kształcenia nauczycieli języków specjalistycznych (JOS) w Polsce. Jest to kwestia o tyle istotna, że na coraz bardziej zglobalizowanym rynku pracy umiejętność komunikowania się w języku obcym zawodowym jest niezwykle pożądana, a absolwenci filologii coraz powszechniej zatrudniani są jako lektorzy języka zawodowego lub trenerzy lingwistyczni w firmach i korporacjach międzynarodowych. Książka zawiera teksty badaczy reprezentujących różne ośrodki naukowe. Zebranie wyników badań oraz indywidualnych doświadczeń reprezentantów różnych filologii i specjalności z pozwoliło na przedstawienie dziedziny kształcenia nauczycieli języków specjalistycznych w sposób wieloaspektowy. Dzięki temu możliwe było zarysowanie kierunków rozwoju tej dziedziny dydaktyki w Polsce, a także określenie zestawu kompetencji (zarówno dydaktycznych, jak i miękkich), wymaganych od przyszłych nauczycieli-trenerów.

Publikacja w wersji elektronicznej jest do pobrania TUTAJ.

Konkurs Monografie 2022 w toku!

Zachęcamy również zainteresowanych autorów do wzięcia udziału w tegorocznej edycji konkursu Monografie. Zgłoszenia można przesyłać do 30 czerwca 2022 r. Więcej informacji znajduje się na stronie Wydawnictwa FRSE.

Obwieszczenie o konkursie 

Regulamin konkursu