treść strony

EU4Dual

Politechnika Koszalińska łączy siły z europejskimi uczelniami i firmami

dr hab. prof. Danuta Zawadzka

dr hab. prof. Danuta Zawadzka

dr hab. prof. Danuta Zawadzka, rektor Politechniki Koszalińskiej

15.05.2023 WARSZAWA. KONFERENCJA UNIWERSYTETÓW EUROPEJSKICH. PANEL UNIWERSYTETY EUROPEJSKIE ZAANGAŻOWANE I DOSTĘPNE. DANUTA ZAWADZKA REKTORKA POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA

Nie trzeba wyjeżdżać z małych miejscowości, by móc korzystać z międzynarodowych doświadczeń. Wiedzą o tym w Koszalinie. Realizując zasadę Myśl globalnie, działaj lokalnie, regionalna uczelnia stawia na współpracę i przystępuje do jednego z Uniwersytetów Europejskich o czym w wywiadzie opowiada dr hab. prof. Danuta Zawadzka, rektor Politechniki Koszalińskiej.

Co udział w sojuszu EU4DUAL, dziewięciu czołowych ośrodków kształcenia dualnego w Europe, oznacza dla Politechniki Koszalińskiej?
Celem EU4DUAL jest wypracowanie optymalnego modelu kształcenia dualnego, łączącego wiedzę akademicką z praktyką przedsiębiorców. To, co wyróżnia sojusz, to fakt, że tworzą go nie tylko uczelnie, ale też partnerzy biznesowi. To z nimi chcemy wypracować najlepsze zasady współpracy i kształcenia, z punktu widzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych absolwentów.

Wybór sojuszu nie był więc przypadkowy.
Na uczelni realizujemy na niektórych kierunkach kształcenie dualne z dużą partycypacją przedstawicieli przemysłu. Nasi partnerzy wspierają finansowo i organizacyjnie tworzenie nowych laboratoriów i współtworzą programy rozwoju kompetencji zawodowych. Jestem przekonana, że model współczesnego kształcenia powinien zakładać partnerstwo z biznesem. I to zdecydowało, że zostaliśmy włączeni do prac nad utworzeniem uniwersytetu EU4DUAL.

Jakie konkretnie korzyści udział w EU4DUAL przyniesie PK?
Zależy nam na stworzeniu warunków do studiowania na regionalnej uczelni, ale w europejskim wymiarze. Planujemy przygotować wspólną ofertę kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia oraz międzynarodowych praktyk studenckich. Zależy nam też na wspólnych działaniach na rzecz współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. Jako uczelnia jesteśmy odpowiedzialni za kształcenie, badania i wymianę międzynarodową w obszarze: Future of work, Green economy oraz Healthy living. Z naszej inicjatywy, do prac sojuszu włączono Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki. Wspólnie zamierzamy stworzyć Laboratorium Komunikowania Międzykulturowego w Nauce i Przemyśle, które będzie realizowało zadania na rzecz sojuszu.

A co zyskają kandydaci i studenci?
Kandydaci przekonają się, że nie trzeba wyjeżdżać z Koszalina, by otrzymać fantastyczne warunki do pozyskiwania wiedzy i rozwijania kompetencji w międzynarodowym środowisku. Z kolei studenci będą mogli realizować kursy wspólnie z rówieśnikami z pozostałych ośmiu uczelni, a także odbywać praktyki zawodowe poza granicami naszego kraju. To daje zupełnie nową optykę na tworzenie ścieżek rozwoju zawodowego i osobistego. Wierzymy, że zakładana na poziomie 50 proc. mobilność studentów będzie też impulsem zachęcającym absolwentów szkół średnich do wyboru Politechniki Koszalińskiej. W końcu nie jest ważne, gdzie uczelnia się znajduje, ale jakie stwarza możliwości rozwoju.

EU4Dual to także szansa dla lokalnych firm.
Budowanie kompetencji przyszłości jest kluczowe w kontekście wyzwań rynku pracy. Mówiąc o kształceniu innowatorów, musimy to robić razem z przedsiębiorcami. Co zyskują firmy? Możliwość pozyskania na praktyki zawodowe studentów z innym uczelni, wpływ na tworzenie programów studiów i międzynarodowe kontakty. Zamierzamy stworzyć ciało doradcze w postaci przedstawicieli przedsiębiorców, którzy będą mieli realny wpływ na decyzje podejmowane w EU4DUAL.

Największe wyzwania?
Utrzymanie mobilności na poziomie 50 proc., co nie będzie łatwe. Będzie to jednak impuls do rozwoju młodych kadr i budowania kapitału społecznego regionu, a także dalszego rozwoju firm oraz uczelni.