treść strony

CIVICA

SGH dołącza do sojuszu najlepszych uczelni ekonomicznych w Europie

dr hab. prof. Piotr Wachowiak

dr hab. prof. Piotr Wachowiak

rektor Szkoły Głównej Handlowej

15.05.2023 WARSZAWA. KONFERENCJA UNIWERSYTETÓW EUROPEJSKICH. PANEL UNIWERSYTETY EUROPEJSKIE ZAANGAŻOWANE I DOSTĘPNE. PIOTR WACHOWIAK REKTOR SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA

–  Europejski Uniwersytet Nauk Społecznych CIVICA to wybór naturalny – zapewnia rektor SGH. Uczelnia zyskuje nowe możliwości rozwojowe, studenci dostęp do zajęć na dziesięciu topowych uczelniach ekonomicznych na Starym Kontynencie (z SGH włącznie), nauczyciele akademiccy i doktoranci  nowe możliwości współpracy a najbliższe otoczenie szansę na zwiększenie wiedzy ekonomicznej.

Co dla uczelni oznacza przystąpienie do CIVICA?
Przede wszystkim jeszcze większe otwarcie nie tylko na Europę, ale i na świat. Wzmocnienie pozycji SGH, która dzięki sojuszowi znalazła się wśród najlepszych uczelni ekonomicznych w Europie. Możliwości rozwojowe zarówno dla pracowników, którzy mogą prowadzić wspólne badania czy zajęcia dydaktyczne, jak i studentów oraz doktorantów, którzy uczestniczą w różnych przedsięwzięciach, w tym w forum studentów CIVICA. Wreszcie większą integrację między uczelniami europejskimi.

Dlaczego ten, a nie inny sojusz?
Jedna z najlepszych uczelni ekonomicznych powinna była dołączyć do najlepszego sojuszu uczelni specjalizujących się w naukach społecznych, przede wszystkim – w ekonomii.  Nie zależało nam na tym, by być w jakiejś sieci Uniwersytetów Europejskich dla zasady. Chcieliśmy, by to była CIVICA.

Jakie korzyści przyniesie sojusz CIVICA uczelni?
W sojuszu odpowiadamy za tożsamość i integrację społeczności akademickiej całego aliansu. Będziemy organizować różnego rodzaju przedsięwzięcia, festiwale i zawody sportowe. Co więcej, pozyskujemy już dodatkowe środki na pomoc Ukrainie, w ramach inicjatywy CIVICA for Ukraine. Wartością samą w sobie jest wymiana doświadczeń i – na co również występujemy już o fundusze – wspólne badania, dzięki którym możemy porównać sytuację gospodarczą i społeczną w poszczególnych krajach, co też wzmacnia pozycję naukową SGH.

A co na obecności SGH w sojuszu zyskają studenci?
Za nami pierwsze spotkania studentów CIVICA, które odbyło się w Warszawie, zawiązał się już także parlament studencki, działają ambasadorowie promujący sojusz. Od przyszłego roku akademickiego nasi studenci będą mogli uczestniczyć w specjalnych zajęciach na wszystkich uniwersytetach zrzeszonych w CIVICA. W tej chwili na uczelniach trwają prace nad programami tych zajęć. Mówimy więc o dydaktyce, integracji, zdobyciu doświadczenia oraz – co ważne w dzisiejszych czasach – kształtowaniu umiejętności komunikacji, pracy w zespole czy zarządzania projektami.

I to właśnie dlatego kandydaci powinni dziś wybierać uczelnie, które są w sojuszach?
Ten wybór jest prosty. Uczelnie, które są zrzeszone w Uniwersytetach Europejskich są najlepszymi uczelniami na kontynencie. Inaczej nie należałyby do sojuszy.

Co na udziale SGH w sojuszu CIVICA zyskuje jej otoczenie społeczno-gospodarcze?
Już w tym momencie sieć mocno angażuje się w pomoc Ukrainie. Planujemy też uruchomić otwarty uniwersytet ekonomiczny dla wszystkich zainteresowanych, co pozwoli podnieść poziom wiedzy ekonomicznej Polaków. Tu także pojawi się możliwość współpracy z innymi uczelniami i skorzystania z ich doświadczeń w tym zakresie.

Największe wyzwania?
Podtrzymanie obecnego entuzjazmu wśród społeczności SGH. Życzymy sobie, aby w kolejnych miesiącach i latach zaangażowanie pozostało przynajmniej na obecnym, wysokim poziomie.

Rozmawiała Monika Rosmanowska