treść strony

Poradnik dla wnioskodawców

seria wydawnicza

rok wydania

2013

miejsce wydania

Warszawa

liczba stron

52

Pozostałe informacje

wydawca

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

język

polski

ISBN / ISSN

978-83-64032-08-0

Poradników dla wnioskodawców i beneficjentów projektu systemowego „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Priorytet III Wysoka jakość oświaty.

Cytowanie: Atłas, A. i in. (red.) (2013). Przygotować projekt z sukcesem. Poradnik dla wnioskodawców. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Czytaj pozostałe z tej serii