Key competences at school. Structural indicators for monitoring education and training systems in Europe - 2023

treść strony

Kompetencje kluczowe w szkole. Wskaźniki strukturalne służące monitorowaniu edukacji i szkoleń w Europie - 2023

seria wydawnicza

rok wydania

2023

miejsce wydania

Luxembourg

liczba stron

20

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Publications Office of the European

język

ANGIELSKI

ISBN / ISSN

978-92-9488-548-7

Raport zawiera wskaźniki przedstawiające stopień zapewnienia przez kraje UE warunków sprzyjających rozwojowi kompetencji kluczowych, w tym wsparcia dla międzyprzedmiotowego uczenia się i aktywnego udziału uczniów w podejmowaniu decyzji w szkole. Z opracowania wynika, że wsparcie dla podejścia międzyprzedmiotowego jest w Europie coraz bardziej powszechne, a większość systemów edukacji zachęca uczniów do aktywnego zaangażowania w działania samorządów i rad szkolnych, nawet jeśli w niektórych krajach wsparcie dla tego zaangażowania ogranicza się tylko do uczniów szkół średnich.

Cytowanie: European Commission / EACEA / Eurydice, 2023. Structural indicators for monitoring education and training systems in Europe – 2023: Key competences at school. Eurydice report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Czytaj pozostałe z tej serii