treść strony

Formy i metody kształcenia w zakresie przedsiębiorczości w szkole podstawowej

Anna Śliwińska

Anna Śliwińska

W artykule podjęto problematykę kształtowania postaw przedsiębiorczych w szkole podstawowej w kontekście obowiązującej podstawy programowej. Zwrócono szczególną uwagę na kształtowanie kluczowych kompetencji i konieczność stwarzania sytuacji dydaktycznych, które temu sprzyjają. Wykazano zależność między formułowaniem celów a ocenianiem postępów uczniów. Na tym tle określono miejsce przedsiębiorczości we współczesnej szkole.

Słowa kluczowe:
przedsiębiorczość, kreatywność, innowacyjność, podstawa programowa, kluczowe umiejętności

Artykuł pochodzi z publikacji Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych.