treść strony

Z offline do online. Zajęcia języka specjalistycznego na filologii hiszpańskiej w okresie pandemii

Izabela Kusicielek, Leonor Sagermann Bustinza

Izabela Kusicielek, Leonor Sagermann Bustinza

Celem artykułu jest przedstawienie autorskiej koncepcji dydaktycznej oraz scharakteryzowanie narzędzi i metod wykorzystywanych na zajęciach języka hiszpańskiego specjalistycznego na filologii hiszpańskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, realizowanych zdalnie w czasie pandemii.

Słowa kluczowe:
język specjalistyczny, nauczanie stacjonarne, nauczanie zdalne, narzędzia TIK, ewaluacja, filologia hiszpańska, style uczenia się, MS Teams

DOI: 10.47050/65591685.202-225

Artykuł pochodzi z publikacji Perspektywy kształcenia nauczycieli języków specjalistycznych w Polsce.