treść strony

Refleksja nad rolami nauczycieli języków specjalistycznych

Jakub Przybył

Jakub Przybył

Artykuł dotyczy ról współczesnych nauczycieli języków obcych specjalistycznych (JOS). Zagadnienie to można analizować zarówno z perspektywy psychologii społecznej, odnosząc się do potrzeb i oczekiwań uczestników procesu kształcenia, jak i metodyki nauczania JOS, przyjmując jako punkt wyjścia do dalszych rozważań tradycyjnie rozumiane role nauczycieli języków obcych. Tekst prezentuje obie perspektywy – zawiera odwołania do społecznych uwarunkowań edukacji w zakresie języków specjalistycznych oraz odniesienie tradycyjnych ról prowadzących zajęcia do specyfiki wyzwań w obszarze dydaktyki JOS.

Słowa kluczowe:
język specjalistyczny, dydaktyka języków specjalistycznych, rola nauczyciela, zintegrowane nauczanie treści i języka (CLIL), nauczanie dorosłych i młodych dorosłych

DOI: 10.47050/65591685.138-154

Artykuł pochodzi z publikacji Perspektywy kształcenia nauczycieli języków specjalistycznych w Polsce.