treść strony

Języki specjalistyczne na kierunku filologicznym – o wyzwaniach w nauczaniu na przykładzie germanistyki

Grażyna Strzelecka

Grażyna Strzelecka

Artykuł zawiera charakterystykę procesu nauczania języków obcych dla celów zawodowych na studiach filologicznych. W tekście przedstawiono zajęcia z języka biznesu w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, których zadaniem jest zarówno wykształcenie umiejętności językowych, jak i przekazywanie wiedzy zawodowej w formule CLIL.

Słowa kluczowe:
języki specjalistyczne, nauczanie, filologia

DOI: 10.47050/65591685.182-200

Artykuł pochodzi z publikacji Perspektywy kształcenia nauczycieli języków specjalistycznych w Polsce.