treść strony

Nauczanie języka specjalistycznego a rozwój kompetencji na przykładzie modelu studiów dualnych

Małgorzata Niemiec-Knaś, Andrzej Skwara

Małgorzata Niemiec-Knaś, Andrzej Skwara

Celem artykułu jest ewaluacja programu dualnych studiów licencjackich prowadzonych w Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie – język niemiecki w obrocie gospodarczym. Przedstawiono koncepcję nauczania języka specjalistycznego, w tym przypadku Wirtschaftsdeutsch, która opiera się na podejściu zadaniowym. Autorzy artykułu zwrócili uwagę na cel zadań zorientowanych na rozwój kompetencji w obszarach: społeczno-komunikacyjnym, metodycznym i zawodowym.

Słowa kluczowe:
nauczanie języków obcych do celów zawodowych, program studiów dualnych, podejście zadaniowe, staże

DOI: 10.47050/65591685.156–181

Artykuł pochodzi z publikacji Perspektywy kształcenia nauczycieli języków specjalistycznych w Polsce.