treść strony

Wpływ mobilności na zdobywanie umiejętności i szanse zatrudnienia studentów oraz na umiędzynarodowienie instytucji szkolnictwa wyższego

autor / redaktor

rok wydania

2014

miejsce wydania

Luksemburg

liczba stron

254

Pozostałe informacje

wydawca

Komisja Europejska / Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

język

polski

ISBN / ISSN

978-92-79-50615-4

W wywiadach prowadzonych podczas badania jakościowego studenci przede wszystkim postrzegali mobilność w ramach programu Erasmus jako okres definiujący ich osobisty i zawodowy rozwój, prowadzący do większej dojrzałości i rozwoju osobistego zwłaszcza ze względu na wzywania, którym musieli stawić czoła. Występowało odczucie, że umiejętności pracy zespołowej i atrybuty takie jak wiara w siebie i odporność uległy znacznej poprawie po wymianie, podobnie jak komunikatywność, znajomość języka i umiejętności prezentacyjne, kompetencje interpersonalne i interkulturowe, umiejętności rozwiązywania problemów, planowania i organizacyjne, umiejętność krytycznego myślenia, otwartość, kreatywność, tolerancja kulturowa i etniczna, samookreślenie, lepsze rozumienie innych, odpowiedzialność i zdolność przystosowania się.

Czytaj pozostałe z tej serii