Polityka młodzieżowa w Polsce. Encyklopedia Komisji Europejskiej Youth Wiki. Tom 2

treść strony

autor / redaktor

rok wydania

2019

miejsce wydania

Warszawa

liczba stron

80

Pozostałe informacje

wydawca

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

język

polski

ISBN / ISSN

978-83-65591-89-0

Publikacja została przygotowana w ramach Youth Wiki – internetowej encyklopedii Komisji Europejskiej, mającej na celu przedstawienie obecnego stanu polityki młodzieżowej w Europie i najważniejszych reform wpływających na życie młodych ludzi. Encyklopedia jest regularnie aktualizowana i obejmuje osiem obszarów wymienionych w dokumencie Europejska współpraca na rzecz młodzieży (2010–2018): kształcenie i szkolenie, zatrudnienie i przedsiębiorczość, zdrowie i dobra kondycja, zaangażowanie, wolontariat, włączenie społeczne, młodzież i świat, kreatywność i kultura. Zawiera ona zbiorcze zestawienia statystyczne, wyniki badań naukowych dotyczących młodzieży w danym kraju oraz analizę aktów prawnych. Struktura rozdziałów wynika z układu przyjętego przez encyklopedię Youth Wiki, jednak w niektórych wypadkach została zmodyfikowana, aby lepiej odzwierciedlać polskie realia.

Cytowanie: M. Dudkiewicz, Polityka młodzieżowa w Polsce. Encyklopedia Komisji Europejskiej Youth Wiki, tom 2, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji: Warszawa 2019.

Czytaj pozostałe z tej serii