Polityka młodzieżowa w Polsce. Encyklopedia Komisji Europejskiej Youth Wiki, tom 1

treść strony

rok wydania

2019

miejsce wydania

Warszawa

liczba stron

164

Pozostałe informacje

wydawca

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

język

polski

ISBN / ISSN

978-83-65591-51-7

Zgodnie z treścią europejskiej strategii na rzecz młodzieży, aby zapewnić młodym ludziom jak najlepsze warunki kształcenia oraz ułatwić start na rynku pracy, potrzebne są odpowiednie działania legislacyjne oparte na dowodach i wynikach badań. Chcąc dostarczyć osobom odpowiedzialnym za kształtowanie polityki młodzieżowej rzetelnych i aktualnych informacji, Komisja Europejska utworzyła Youth Wiki – internetową encyklopedię, której celem jest przedstawienie obecnego stanu polityki młodzieżowej w Europie i najważniejszych reform mających wpływ na życie młodych ludzi.

Cytowanie: Polityka młodzieżowa w Polsce. Encyklopedia Komisji Europejskiej Youth Wiki, tom 1, M. Jeżowski, J. Dąbrowska-Resiak (red.), Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2019.

Czytaj pozostałe z tej serii