Jak zwiększyć trwałość rezultatów projektów?

treść strony

Wyniki badania trwałości przedsięwzięć realizowanych przez laureatów konkursu EDUinspiracje z lat 2011-2016

seria wydawnicza

autor / redaktor

rok wydania

2018

miejsce wydania

Warszawa

liczba stron

104

Pozostałe informacje

wydawca

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

język

polski

ISBN / ISSN

978-83-65591-44-9

W trakcie badania skoncentrowano się na zdefiniowaniu sposobów rozumienia pojęcia „trwałość” w odniesieniu do różnych typów projektów i instytucji beneficjentów, a także określeniu warunków wytworzenia trwałych rezultatów, wskazaniu czynników sprzyjających utrzymaniu trwałości oraz barier uniemożliwiających jej osiągnięcie. Skupiono się również na wpływie projektów na rozwój instytucjonalny i na trwałości rezultatów dla instytucji beneficjenta. W badaniu uczestniczyły podmioty, które zakończyły projekty co najmniej dwa lata wcześniej, dzięki czemu można było spojrzeć na omawiane zagadnienie z odpowiedniej perspektywy czasowej.

Cytowanie: J. Dąbrowska-Resiak, Jak zwiększyć trwałość rezultatów projektów? Wyniki badania trwałości przedsięwzięć realizowanych przez laureatów konkursu EDUinspiracje z lat 2011–2016, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2018.

Czytaj pozostałe z tej serii