treść strony

Raport z badania losów uczestników zagranicznych staży i praktyk zawodowych

seria wydawnicza

autor / redaktor

rok wydania

2018

miejsce wydania

Warszawa

liczba stron

126

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

język

polski

ISBN / ISSN

978-83-65591-47-0

Realizacja części programu nauczania za granicą stwarza uczniom możliwość poznania języka i kultury danego kraju, a także doświadczenia zupełnie innego niż wcześniej podejścia do nauki i nauczania zawodu. Jest to doskonała okazja do poznania nowych metod szkoleniowych, stosowanych w odmiennych od polskiego kontekstach edukacyjnych. Mobilność edukacyjna może więc w istotny sposób wzbogacić proces kształcenia zawodowego, a praktyka zawodowa w zagranicznych firmach i ośrodkach szkoleniowych może ułatwić młodym ludziom wejście na rynek pracy.

Cytowanie: M. Pachocki, Mobilność kluczem do kariery? Raport z badania losów uczestników zagranicznych staży i praktyk zawodowych, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2018.

Czytaj pozostałe z tej serii