treść strony

Dobre praktyki edukacji pozaformalnej

Renata Rettinger

Renata Rettinger

Edukacja pozaformalna to uznany i coraz bardziej rozpowszechniony sposób zdobywania i rozwijania kompetencji, uczenia się o świecie, o innych, a także o sobie samym. Nowa ekonomia bazująca na wiedzy, informacji, innowacjach, postępie technologicznym tworzy nowe wyzwania edukacyjne, społeczne, gospodarcze i polityczne. Powyższe cele można realizować przez edukację pozaformalną. Współcześnie obserwuje się przesunięcie akcentu z edukacji formalnej, w której wiedza ma charakter obiektywny, na rzecz edukacji pozaformalnej. Głównym celem artykułu jest analiza inicjatyw edukacyjnych z zakresu kształtowania postaw przedsiębiorczych realizowanych w różnych formach i przez różne organizacje.

Słowa kluczowe:
edukacja, edukacja pozaformalna, postawy przedsiębiorcze, przedsiębiorczość

Artykuł pochodzi z publikacji Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych.