Early childhood education and care. Structural indicators for monitoring education and training systems in Europe - 2023

treść strony

Wczesna edukacja i opieka. Wskaźniki strukturalne służące monitorowaniu edukacji szkoleń w Europie - 2023

seria wydawnicza

rok wydania

2023

miejsce wydania

Luxembourg

liczba stron

28

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Publications Office of the European Union

język

ANGIELSKI

ISBN / ISSN

978-92-9488-546-3

Raport analizuje kilka wybranych aspektów sytuacji w Europie w obszarze wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem (ECEC), w tym m.in. kwestię dostępności dobrej i przystępnej cenowo opieki dla wszystkich dzieci. Wyniki analizy ujawniają duże różnice między krajami europejskimi w zakresie liczby miejsc w publicznych placówkach, wymagań dotyczących personelu i treści edukacyjnych. W wielu krajach nadal występuje tzw. luka opiekuńcza, czyli okres pomiędzy końcem urlopu rodzicielskiego a wiekiem, w którym dziecko nabywa uprawnień do miejsca w publicznej placówce opiekuńczej.   

Cytowanie: European Commission / EACEA / Eurydice, 2023. Structural indicators for monitoring education and training systems in Europe – 2023: Early childhood education and care. Eurydice report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Czytaj pozostałe z tej serii