treść strony

Badanie losów edukacyjnych i zawodowych polskich studentów uczestniczących w projektach mobilności w programie Erasmus

seria wydawnicza

autor / redaktor

rok wydania

2018

miejsce wydania

Warszawa

liczba stron

120

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

język

polski

ISBN / ISSN

978-83-65591-50-0

Celem publikacji było pokazanie, w jaki sposób odbywa się przejście z edukacji na rynek pracy, jak układają się losy absolwentów polskich uczelni oraz w jakim zakresie zagraniczne mobilności wpłynęły na życie stypendystów. W badaniu wzięli udział uczestnicy projektów mobilności w programach Erasmus+ (sektor Szkolnictwo wyższe) oraz Erasmus, a więc studenci, którzy dzięki otrzymanemu stypendium odbyli część swoich studiów za granicą lub zrealizowali tam praktyki zawodowe.

Cytowanie: J. Dąbrowska-Resiak, Erasmus... i co dalej? Badanie losów edukacyjnych i zawodowych polskich studentów uczestniczących w projektach mobilności w programie Erasmus, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2018.

Czytaj pozostałe z tej serii