Jak mobilni nauczyciele zmienili swoje szkoły?

treść strony

Raport z badania długofalowych efektów zagranicznych mobilności szkolnej kadry edukacyjnej

seria wydawnicza

autor / redaktor

rok wydania

2019

miejsce wydania

Warszawa

liczba stron

66

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

język

polski

ISBN / ISSN

978-83-65591-91-3

Raport przedstawia wyniki badania projektów zagranicznych mobilności szkolnej kadry edukacyjnej dofinansowanych w ramach programu Erasmus+. Badanie rozpoczęło się w 2016 r. w szkołach, które właśnie zakończyły projekty z pierwszego konkursu wniosków. Wyniki przeprowadzonych wówczas ankiet, wywiadów grupowych i studiów przypadku wybranych dobrych praktyk zostały opublikowane w raporcie "Mobilni nauczyciele zmieniają swoje szkoły". Dwa lata po zakończeniu badania powrócono do tych samych placówek, aby sprawdzić, czy i w jakim stopniu osiągnięte rezultaty okazały się trwałe i potrzebne w dalszej pracy nauczycieli i w funkcjonowaniu szkół, w których pracują. I chociaż niniejszy raport stanowi podsumowanie obu etapów badania, to – biorąc pod uwagę jego cele i metodologię – zdecydowanie więcej uwagi poświęcono w nim aktualnie zebranym wynikom, a pierwsza faza posłużyła jako punkt odniesienia w ich interpretacji.

Cytowanie: Pachocki, M. (2019). Jak mobilni nauczyciele zmienili swoje szkoły? Raport z badania długofalowych efektów zagranicznych mobilności szkolnej kadry edukacyjnej. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Czytaj pozostałe z tej serii